120155. lajstromszámú szabadalom • Két vagy többpengéjű fűrész

MAGYAR KTRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130155. SZÁM. VDI/c. OSZTÁLY. — K. 13905. ALAPSZÁM. Két vagy több pengéjű fűrész. Kesztyűs Lajos kőműves, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi április hó 29-ike. 5 C§ 10 15 20 Eddig az iparban egyetlen pengéjű lapos fűrészt használtak azon helyeken, pl. csa­polásoknál, hol párhuzamos egyenlő mély­ségű bevágásokat kellett eszközölni, amit csak többszöri bevágással értek eh azonban az így elkészített bevágások nem voltak pontosak. A találmány ezen hátrányokat küszö­böli ki. A mellékelt rajzon a találmány kiviteli alakja van feltüntetve. Az í. ábra a fűrész felülnézetét, a 2. ábra a menettel ellátott szabályozó or­sót, a 3. ábra a tartó toldalék oldalnézetéL a 4. ábra a fűrészlap egyik végének kikép­zését és az 5. ábra a fűrészlap tartó gyűrűket ábrá­zolja. A fűrészlapok végén lévő (A) lyukban külső és belső menettel és anyával ellátott biztosító (B) gyűrű van elhelyezve. A fű­részlapok gyűrűivel a szabályozó (D) orsó bal, illetve jobb menettel ellátott része révén kapcsolódik. Az orsót tartó (G) tol- 25 dalék a (H) fűrész (E) nyeléhez van rög­zítve. Az így rögzített (H) fűrészlapok a sza­bályzó (D) orsó elcsavarása által egymás­tól távolabb vagy közelebb állíthatók, ami 30 által egyszerre két, sőt több üzemképes fűrészlapot nyerünk. A tetszés szerinti be­állított fűrészlapokkal egyszerre több sík­ban tudunk fűrészelni. Előnye a találmánynak, hogy a csapó- 35 lásoknál és egyébb helyeken végzett mun­kák teljesen egyformák és a fűrészelt vo­naliak párhuzamosak. Szabadalmi igénypont: Két vagy több pengéjű fűrész, azzal jel- 40 lemezv^. hogy a fűrészlapok menetes gyűrűkkel menetes orsóra vannak fel­erősítve, míg a fűrész ínyelével az orsóra szerelt tartó toldalék függ össze, mimel­lett a fűrészlapok az orsón egymástól 45 tetszés szerinti távolságra állíthatók. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents