120121. lajstromszámú szabadalom • Önműködő gumiragasztó

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120131. SZÁM. Xl/b. OSZTÁLY. — _K. 14429. ALAPSZÁM. Önműködő gumiragasztó. Knietvkú Gyula műszerész, Battonya. ">07o-l>aii és Czíbulás Pál oki. építőiparművész, Csillaí»iiej»y mint Kinetykó Gyula műszerész jogutóda, 50" ,,-baii. A bejelentés napja 1938. évi május hó 20-ika. A találmány szerinti gumiragasztószer nem egyéb, mint felolvasztott gumi, ben­zinnel és őrölt parafával keverve. A gumi­kerekű járművek kerekére szerelt lé g töm-5 lők állandóan ki vannak téve kiszórás, kilyukadás veszélyének, amely veszély akár véletlen folytán, a járműnek üzemközbenii állapotában, tehát haladó állapotban, akár szándékos, illetve erőszakos megrongálás 10 folytán állandóan fenyeget. A találmány célja a gumikerekű jár­műveknél előforduló gumilyukadásnál ke­letkező rés azonnali önműködőlég történő eltömítése, a találmány tárgyát képező 15 szernek a gumitömlőbe való befúvatása, il­letve befecskendezése által. Az önműködő gumiragasztó-szer össze­tétele a következő: tűzön, melegben fel­olvasztott gumi, amely lehet hulladék is, 20 de teljesen tisztának kell lennie, felszeletel­hetjük apró darabkákra, megolvasztjuk, de nem túlmagas hőmérsékleten, majd né­hány percig jól elkeverjük, hogy teljesen folyós legyen. Azután folytonos keverés 25 közben lassan lehűtjük és benzint, vala­mint őrölt parafát keverünk hozzá, olyan mennyiségben, hogy az oldat hígan folyós legyen. A keverésnek folytonosnak és egyenletesnek kell lennie. A hozzákeverés 30 sorrendje: először a benzint keverjük hozzá, azután az őrölt parafát. Az őrölt parafa hozzákeverésénél vigyáznunk kell, hogy az oldat össze ne csomósodjék. A benzin adagolásának mértékét az oldat hígan folyóssága szabja meg, míg az őrölt 35 parafából a gumi súlyának legfeljebb 1/6—1/5-öd részét szabad vennünk, de inkább valamivel kevesebbet, mint többet. E szernek legfőbb tulajdonsága az, hogy sohasem szárad meg, tehát mindig folyé- 40 kony, illetve képlékeny marad. A légtömlő szelepén keresztül a tömlőbe fecskendem zett ragasztószerl a tömlő ide-oda dörzsö­lésével jól szétoszlatjuk, hogy az minél jobban és egyenletesebben elosztva, jól 45 hozzátapadjon a tömlő falához. Már most, ha a tömlőbe pl. egy hegyes szög hatol és hirtelen visszahúzzuk a szögeit, a sűrí­tett levegő onnan nem: távozhat el, hanem a nagyobb légnyomás a képlékeny ra- 50 gasztószert azonnal a keletkezett nyílásba nyomja, mintegy bepréseli, tehát a ra­gasztószer teljesen kitöltve a nyílást, tö­kéletes tömítést hoz létre, aminél fogva a sűrített levegő nem távozhat el, miáltal 55 a ragasztási folyamat teljesen végbemegy. Ha a jármű menetköziben kap szúrást — belemegy egy felfelé álló szögbe és a szög benne is marad — ugyanaz az eset jön létre, mint fentebb azzal a különbséggel, hogy ara- 60 gaszfcószernek csak a szög és a gumi áthato­lási peremét kell kitöltenie, illetve csak ezen a peremen Lap adhat a ragasztószer a nyíláshoz. A mozgás közben dinamikus ha­tások a ragasztószer odatapadását semmi- 65 ben sem gátolják, miveíl a gumitömlő bel­sejében a légnyomás mozgás közben sem változik lényegesen, hanem állandó marad; sőt mondhatjuk, hogy az egyenletes körfor-

Next

/
Thumbnails
Contents