120085. lajstromszámú szabadalom • Getterszerelvény vákuumcsövekhez és ezzel felszerelt vákuumcső

az i'i. n. „getterező"-hatásuknál fogva gá­zokat képesek redukálni, aktív állapotuk­ban elektronkibocsájtó felületek érzé­kennyé tételéire felhasználhatók. 5 Bár a fentiekben a találmánynak csak néhány előnyös kiviteli alakját ismertet­tük, amelyek segítségével a (6) csatorna belső falát a getterkamra hőmérséklete alatt tarthatjuk, szakértő számára nyil-10 vánvaló, hogy számos módosítást eszközöl­hetünk, anélkül, hogy a találmánytól el­térnénk. Pl. a gettercsatorna rossz hőve­zető kerámiai anyagból való esővel bélel­hető vagy teljesen abból alakítható ki. 15 Továbbá a fentiekben a getteranyag elpá­rolgási hőmérsékletig való hevítésére a nagyfrekvenciájú indukciót említettük, azonban a találmány keretébe tartozik az (5) kamrába helyezett közvetlenül fű­tött getter is, pl. getteranyaggal borított villamos fűtőtekercs. Szabadalmi igénypontok: 1. Getter szerelvény vákuumcsövekhez, jel­lemezve olyan gettertartóval, amelyben 25 a getteranyagot felvevő kamra és e kamrával közlekedő, célszerűen egye­nes csatorna van, jellemezve továbbá olyan eszközökkel, amelyek a gettersze­relvény hevítése közben a csatorna 80 belső falát a getteranyagot felvevő kamránál hidegebben tartják. 2. Az L igénypont szerinti getterszerel­vény foganatosítási alakja, azzal jelle­mezve. hogy a csatorna belső falán rossz hővezető anyagból, pl. hőálló 35 oxidból való bevonat van. 3. Az 1. igénypont szerinti getterszerel­vény foganatosítási alakja, azzal jelle­mezve, hogy a csatorna külső falán hő­sugárzó, pl. szónbevonat van. 40 4. Az 1. igénypont szerinti getterszerel­vény foganatosítási alakja, azzal jelle­mezve, hogy a gettertartónak a csator­nát magábanfoglaló részén bordák vannak. 45 5. Az 1. igénypont szerinti getterszerel­vény foganatosítási alakja, azzal jelle­mezve, hogy a gettertartó csatornája kerámiai anyagból való csővel van ki­bélelve »agy teljesen abból készül. 50 6. Az 1—5. igénypontok bármelyike sze­rinti getterszerelvénnyel felszerelt vá­kuumeső, azzal jellemezve, hogy a get­terszerelvény csatornája a cső burko­lata bezárta térbe nyílik, úgy hogy a 55 szerelvény hevítésekor elpárolgó get­tergőzt a burkolat előre meghatáro­zott területére irányítja. 7. Az 1—5. igénypontok bármelyike sze­rinti getterszerelvénnyel felszerelt villa- 60 mos kisütőcső, amelynek burkolatában elektródák vannak, azzal jellemezve, hogy a getterszerelvény kamrájában elpárologtatható aktív fémanyag van és a getterszerelvény csatornája a cső- 65 fal, illetőleg az elektródák aktív fém­mel bevonandó felületének megfelelő keresztmetszetű s olyan beállítású, hogy a getterszerelvény hevítésekor elpárolgó aktív fémgőzt az említett 70 felületre irányítja. 1 rajzlap meiiékietiei.

Next

/
Thumbnails
Contents