120072. lajstromszámú szabadalom • Visszavonulásra intő jelzőkészülék oxigénnel működő légzőkészülékekhez

I4GYAE KlUitlI SZABADALMI MBÓ8Í& 1s30072. SZÁM. XVIII/b. OSZTÁLY. — D. 4935. ALAPSZÁM. Visszavonulásra intő jelzőkészülék oxigénnel működő légzcíkészülékekbe?;. Au ergesellscjiíitt VktienííeseUscliatt cég, Berlin, a/előtt Degea Aktienjíescllschaft (Auergresellscliaft) cégr, Berlin. A bejelentés napja 1937. évi július hó 21-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi augusztus hó 15-ike. A találmány oxigénnel működő légzés­védő eszköz készletpalackkal. Az ilyen eszközöknél előfordul, hogy az oxigén nyomása a készletpalackban a megenge-6 (jett mérték alá csökken anélkül, hogy az eszköz viselője azt észrevenné. Ez a kö­rülmény az eszköz viselőjének biztonságát veszélyezteti, minthogy már nincs elég oxigénje a visszavonuláshoz a mérges 10 gázzal megfertőzött zónából. Már indítvá­nyozták az oxigénpalack nyomáscsök­kentő szelepe mögött akusztikai jelzőké­szülék alkalmazását, amelynél a nyomás­csökkentő szelepből kilépő oxigén áram-15 lási energiá ja vgaérli a?, akusztikai jelző -készüléket- Ennél a jelzőkészüléknél az axigónár^m szabályozására használt sze­lepek rugóinak nagyon gondos beállításán yan a hangsúly- Ez a beállítás nagyon 20 pehézkes ós az eszköz tisztításakor köriy­nypn megváltoztatható, lsmerptes továbbá olyan eszköz* amelynél a légzési áramkör­ben zárqszelep van, apiejyot kószlpttar­tályban lévő oxigáft nyomása, vagy pedig 25 ^ p^líick^olepet nyitó elem vezérel. Amíg ennél eszköznél a palackszelep zárt, az espkö® lég^vgsetéfeéfft sem Jeibet átléle-Ennél a is sjpot épít­tetünk te a lógzőve»0téket eljáró elembe, 30 MNgJy síp a í&rt helyzetében szó­lal meg, ha 'az esafcöa viselője jaegkísérel lélegzetet venni. Ez a készülék viselőjének csak azt jelzi, hogy elfelejtette a palac­kot kinyitni, de annak a jelzésére nem al-85 kalmas, hogy mikor fogyott el a palaek­han annyira az oxigén, hogy meg kell kezdenie a visszavonulást. Ezenkívül is­meretes még olyan íigyelinieztetőkészülék oxigénnel működő, légzésvédő eszközök­höz, amelynél az üzemi nyomáscsökkentő 40 szelep elé második nyomáscsökkentő sze­lepet iktatnak. Az utóbbiban az oxigén nyomása először az üzemii nyomást meg­haladó értékre csökken. Az előre iktatott nyomáscsökkentő szelepnek második ki- 45 áramoltató csatornája van, amelyet ren­des körülmények között zárószelep tart zárva. A palackban uralkodó nyomás csökkenésekor ezt a zárószelepet a nyo­máscsökkentő szelep tokjában egyidejűen 50 fellépő nyomáscsökkenés kinyitja az oxi­génáram a második nyíláson át a légzo­zsákba jut és sípot szólaltat meg. A be­rendezés a jelzőkészülék mellett külön­álló, az eszköz súlyát növelő nyomásosok- 55 kentőszelepet igényel és így drága. A két nyomáscsökkentő szelep egymásra való beállítása is nehézkes. A találmiány értelmében az oxigént a légzőzsákba áiramoltató fúvóka és a jelző 60 készülék, pl. »íp között a nagynyomású vezetékhez csatlakozó, rugózó csővel vezé­relt, nyílásokat tartalmazó felület van, amely kellő tartálynyomás esetén a ki­áramló oxigént szétszórja és az oxigén- 65 sugarat csak meghatározott tartálynyo­mások mellett engedi kiáramolni a nyílá­sokon át a jelzőkészülékhez. Kívülről ke­eelhető beállítókészüléket alkalmazha­tunk, amiely lehetővé teszi, hogy a jelző- 70 készüléket a készlettartály meghatározott kiürítési állapotánál szólaltassuk meg. A rajz 1. ábrája a találmány példaké­képeni mlegoldási 'alakját tünteti fel. (1)

Next

/
Thumbnails
Contents