120049. lajstromszámú szabadalom • Sziréna

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás 120049. SZÁM. XVIII/b., (VI, d.) OSZTÁLY. — T. 6188. ALAPSZÁM. Sziréna. Tamás Zoltán szig-. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi május hó 21-ike. Ismeretesek már szirénák, amelyeknek alapelve az, hogy egy forgó, lyukacsos tárcsán levegőt hajtunk keresztül, mely egy másik álló lyukacsos tárcsába ütkö-5 zik és csak akkor tud áthatolni, ha lyuk lyuk fölé esik. Az áthatolt levegő a kör­nyezet levegőjét rezgésbe hozza és a lyukak számának, valamint a fordulat­számnak megfelelően mélyebb, illetve »0 magasabb hangot hallat. A levegő át­hajtása vagy külön ventillátorral törté­nik, vagy pedig már maga a mozgó tárcsa a ventillátor. A fentebb említett szirénáknak több > hátrányuk van, amit a találmány sze­rinti sziréna kiküszöböl. A régi szirénák a befektetett energiát csak nagyon kis mértékben hasznosítják, mert a kiömlő levegő nagy mozgási energiával távozik. 30 Aránylag alacsony az a határ, ameddig a hang erősségét és magasságát fokozni tudj uk. A régi szirénák hangja irányított, ami annyit jelent, hogy a levegő kiáramlásá­só nak irányában a legnagyobb a hangerő és viszont ezzel szemben a legkisebb. Ezért a nagyteljesítményű (légoltalmi) szirénáknál - hogy minden irányban egyformán hallható legyen - egy külön '<'5 szerkezettel az egész készüléket forgatni kell: a hangot terelni. Ezen a három főbb nehézségen segít a találmány szerinti sziréna, mert a ki­áramló levegő energiája nyomási energia í'5 marad, csak kis mértékben alakul moz­gási energiává. A hangintenzítást és magasságot egyrészt azzal tudja a talál­mány szerinti sziréna növelni, hogy sűrí­tett levegővel dolgozik és így nagy for­dulatszámnál is kellő nyomás áll rendel- 40 kezésünkre, másrészt pedig a kerület növelésével a lyukak száma is növelhető, így anélkül, hogy túlságosan nagy for­dulatszámot alkalmaznánk a legmaga­sabb hangot is elérhetjük. A találmány 45 szerinti sziréna haneját nem kell terelni; a forgás síkjában (rendszerint a föld színével párhuzamosan) minden irány­ban egyformán hallható, mert körgyűrű alakú térben hozzuk létre a levegőrez- 50 gést, és a hangot megfelelően kiképzett hangfalak minden irányban egyformán irányítják. A találmány szerinti szirénának a kö­rül nyílásokkal ellátott két ellentétes 55 értelemben forgatható tárcsája a két, lyukakkal ellátott, álló tárcsát közre­fogja. A szirénából kiömlő levegőáramok az állótárcsák nyílásán át egymással szemben lépnek be a két álló tárcsa kö- 60 zötti térbe, úgyhogy az egymásba ütköző levegőáramok mozgási energiájának egy­része újból nyomási energiává alakul. A mellékelt rejz a találmány szerinti szirénának egy példaképeni kiviteli alak- 65 ját tünteti fel, ahol az 1. ábra a találmány szerinti szirénát keresztmetszetben ábrázolja; a 2. ábra felülnézet éspedig a sűrített levegőt tároló tartány (8) fedőlapjának 70 eltávolításával, azonkívül a baloldalon a felső ékelt (4) tárcsa is hiányzik; a 3. ábra a sziréna két álló tárcsájának, valamint két forgó (4, 5) tárcsájának síkban kiterített vázlatos képét mutatja. 75 A (3) nyakkal összekötött (3', 3") álló

Next

/
Thumbnails
Contents