119961. lajstromszámú szabadalom • Magcsiráztató készülék

Megjelent 1939. évi február hó 1-én. HÁGTÁK KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119961. SZÁM X/g-., (X/H.) OSZTÁLY. — R. 7331. ALAPSZÁM. Magcsiráztató készülék. Redlich Karol gyáros Nővé Mesto nad Váhom (Csehszlovákia). A bejelentés napja 1937. évi október hó 11-ike. E találmány könnyen kezelhető és tisz­tántartható magcsiráztató készülék, mely_ nek egy kiviteli alakja a csatolt rajz 1..ábráján függélyes metszetben van fel­íj tüntetve. A rajz 2. ábrája búra nélküli készülék felülné­zető. Az (1) edény oldalfalának (2) hetürem­lésc van, melyre a (3) csésze fektethető. 10 E csésze oldalfalának és fenekének (4) része ki van metszve. Az (1) edény pere­mén (5) búra fekszik. A csészét egyszerű lemez is helyettesítheti. A készülék használatbavételekor az (1) 15 edénybe annyi vizet töltünk, hogy a víz az edény fenekét 4—5 mm magasan bo­rítsa. A (3) csésze fenekére vízszívó (6) lapot (itatóspapírt) fektetünk és ennek (7) nyúlványát az (1) edény alján levő vízbe 20 mártjuk. A csíráztatandó magokat a pa­pírlapra szórjuk, melybe a csíráz,tatáshoz szükséges mennyiségű víz felszívódik. A (6) lapról elpárolgó gőz a búra alatti tér­ben a levegőt nedvesíti. A nedves levegő és a legelőbb kicsírázó magokból fejlődő 25 szénsav a nehezebben csírázó magok kicsí­rázását hathatósan elősegítik. A készülék legcélszerűbben üvegből ké­szül, de más anyagból is készíthető. Az a főszempont, hogy a készülék könnyen tisz- 30 lítható és legalább a búra átlátszó legyen. A csírázást gátló szervezetek elszaporodása a vízszívó lap gyakori kicserélésével gá­tolható meg. Szabadalmi igénypont: 35 Magcsírázlató készülék, melyre az a jel­lemző, hogy egy búrával fedett víztar­tány (2) betüremlésére helyezett csí­ráztató (3) csészének vagy lemeznek (4) kimetszése van, melyen át a csésze 40 fenéklapjára fektetett vízszívó lap (7) nyúlványa a víztérbe helyezhető. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents