119942. lajstromszámú szabadalom • A tüdővel önműködően vezérelt, kiváltképpen repülőgépeken való használatra alkalmas légzőkészülék

Megjelent 1939. évi február lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 119942. SZÁM. XVIII.b. OSZTÁLY. — D. 4943. ALAPSZÁM. A tüdővel önműködően vezérelt, kiváltképen repülőgépeken való használatra alkalmas légzőkészülék. Dr. Driiííei' Ottó Heinrich, mérnök és kereskedő Lübeck­ben, mint a Dragerwerk Heinr. u. Bernh. Dráger lübecki cég- jogutódja. A bejelentés napja 1937. évi augusztus hó 13-ika. Németországi elsőbbsége 1936. évi augusztus hó 15-ike. A találmány a tüdővel önműködően ve­zérelt, kiváltképpen repülőgépeken való használatra alkalmas légzőkészülék, mely­nél a vezérlőtök határfelületeit légzáró 5 membránok alkotják és ezek, nyomóleme­?,k közbeiktatásával, az oxigén tápszele­lét vezérlő, két, kétkarú emelőre hatnak. JA találmányt az jellemzi, hogy az eme­|k rövidebb karja a szeleporsó két ka­lája közé nyúl akként, hogy az orsó emelőknek csakis ellentétes értelmű )zgása révén működtethető. találmány szerinti megoldás azt a lia­eredményezi, hogy a készülék gyor­[ásokkal szemben érzéketlenné válik. Ha leien gyorsulás esetében a két emelőt 'nos értelemben mozgatjuk, az emelők yike a szelepet nyitni, másika pedig a 2lepel zárni törekszik. A két emelő ha­fsa tehát egymást kölcsönösen kiegyen­>a, úgyhogy az oxigént tápláló szelepre atás erős gyorsulás esetében sem érvé­nyesül. A rajzon a találmány foganatosítási pél­dája vázlatos metszetben látható. Az (a) szelepházat, az úgynevezett ve­zérlőtokot, két (b, bl) membrán hatá­rolja. Ezek (c, cl) nyomólemezek közbe­iktatásával csuklósan a (d, dl) vezérlő­emelőkhöz csatlakoznak. A vezérlőemelők 80 rövidebb (e, el) karja a (g) szeleporsó két (f) karimája közé nyúl. Ha a memJ bránok belégzéskor egymás ellen mozog­nak, a (d, dl) vezérlőemelők a (g) sze­leporsót lefelé nyomják és a (h) záródu- 85 gaszL szelepüléséről leemelik. Ekkor oxi­gén áramlik az (a) tokba. A membránok ezután ismét széjjelmozognak és a vezérlő­emelőt a szeleporsók felfelé húzzák, mi­nek folytán a szelep az (i) rugó nyomá- ÍO sának hatása alatt ismét zár. Szabadalmi igény: A tüdővel önműködően vezérelt, kivált­képpen repülőgépeken való használatra alkalmas légzőkészülék, melynél a ve- 45 zérlőtok határfelületeit légzáró mem­bránok alkotják és ezek, nyomóleme­zek közbeiktatásával, az oxigén tápsze­lepét vezérlő, két, kétkarú emelőre hat­nak, azzal jellemezve, hogy az emelők 50 rövidebb karja a szeleporsó két ka­rimája közé nyúl akként, hogy az orsó az emelőknek csakis ellentétes értelmű mozgása révén működtethető. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents