119938. lajstromszámú szabadalom • Kocsikerék

Megjelent 1939. évi febrnár hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 119938. SZÁM. XX/C. OSZTÁLY. — B. 13519. ALAPSZÁM. Kocsikerék. Bartkó János gyáros, Budapest. A bejelentés napja 1936. évi augusztus hó 21-ike. A keréktalpat összetartó vasabroncsot eddig úgy feszitették rá a keréktalpra, hogy az abroncsot felhevítették és mele­gen ráhúzták a keréktalpra és utóbbin 5 kihűlni hagyták, amikoris a kihűlő ab­roncs összehúzódott és feszesen ráfeküdt a keréktalpra. Ez a munka szakértelmet, továbbá különböző segédeszközöket (ko­vácstüzet, a meleg abroncs megfogására 10 való szerszámokat) kívánt és rendesen csak kovácsműhelyben lehetett elvégezni. A találmány abban van, hogy a kerék­abroncsot hidegen lehet a keréktalpra feszesen ráhúzni és ez a munka nem 15 kíván semmiféle szakértelmet, sem elő­készületet. A találmány szerinti kerék bármilyen járműhöz (hintóhoz, teher­kocsihoz stb.) használható és vasabroncs helyett gumiabroncs is alkalmazható. 20 A rajz példaképen mutatja a találmány egyik kiviteli alakját. Az 1. ábra a kerék elölnézete, a keréktalp elhagyásával. A 2. ábra a kerék agyának függélyes 25 metszete. A 3. ábra a kerékagy oldalnézete. A 4— 6. ábrák a kerékküllő nézete és részben metszete és a keréktalp kereszt­metszete. A 80 7. ábra a küllő nézete az agy felől tekintve. A célszerűen vasból, acélból készült (1) agyon a (2) tárcsa van, amely az (1) aggyal egydarabot alkot. A (2) tárcsán 35 sugárirányú, a küllő belső végét felvevő (3) csatornák vannak. A (3) csatornák belső végét lezáró (4) agyfal a kerék középvonalával nem párhuzamos, ha­nem ahhoz képest és az agy külső vége­felé lejt (2. ábra). Az (1) agyon lazán ül 40 a gyűrűalakú (5) tárcsa, amelyen a (3) csatornák beosztásával azonos beosztású és a (3) csatornák céljával azonos célú, ugyancsak sugárirányú (6) csatornák van­nak. A (2) és (5) tárcsán és pedig a (3) és 45 a (6) csatornák közt a két tárcsát egy­máshoz szorító (7) csavarokat felvevő (7') lyukak vannak. A (8) kerékküllő szokásos módon a (9) csapban végződik és a (9) csap tövében 50 a (11) vállat alkotja, belső végét pedig a fémből készült (10) saru borítja, amely közé és a küllő vég közé betét helyez­hető, amennyiben a (10) saru vékony­nak bizonyulna ahhoz, hogy a (8) küllőt 55 kellő mértékben kifelé szorítsa. A kerék­küllő belső homlok felülete a küllő hossz­tengelyével a derékszögtől eltérő szöget zár be, vagyis ugyan olyan értelmű és fokú lejtése van, mint a (4) agyfalnak. 60 A (12) kerékabroncsot, amennyiben nem gumiabroncsos kerékről van szó, szoká­sos módon a (13) fejes-csavarokkal rög­zítjük a (14) keréktalphoz. Gumiabron­csos kerék esetén, ahol is az eddigi ily- 65 fajta kerekeknél a rávulkanizált gumit­hordozó vasabroncson kívül még egy rendes vasabroncs van az előbb említett vasabroncs alatt, amely utóbbi a talál­mány szerinti keréknél elmarad, az ugyan- 70 csak rávulkanizált (15) gumiabroncsot hordozó (12) vasabroncs belső felületén a körülfutó (16) horony van, amelybe a (14) keréktalpon és e keréktalpba helye­\

Next

/
Thumbnails
Contents