119934. lajstromszámú szabadalom • Többszörös expanziós dugattyúgőzgép, különösen hajókhoz

Megjelent 1931). évi j anuár hó 1 6 (i -án . MA9YAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRŐSifl SZABADALMI LEÍRÁS 119934. SZÁM. V/d/'l. (XV/b.) OSZTÁLY. — Sch. S563. ALAPSZÁM. Többszörös expanziós dugattyus-gözgép, különösen hajókhoz. Schmidt'sclie Heissdampf-Gesellschaft m. b. H. cég-, Kassel-Wilhelmshöhe. A bejelentés napja 1937. évi április hó 28-ika. Németországi elsőbbsége 1936. évi május hó 29-ike. A találmány többszörös expanziós dugattyús-gőzgép, amely különösen kis, kb. 100—5000 lóerő teljesítményeknél nagy nyomásnál gazdaságosan dolgozik 5 és messzemenően szabályozható és vezé­relhető, tehát hajókhoz kiválóan alkalmas. Nagynyomású gőzhajtást eddig csak nagyteljesítményű hajókhoz alkalmaztak, mert ezeknél a legcsekélyebb üzemi nehéz-10 ségekkel járó nagynyomású turbinákat lehetett alkalmazni. Ismert javaslat sze­rint a főgép elé nagyobb fordulatszámú magasnyomású dugattyús-gőzgépet kap­csolnak és az alacsony nyomásfokozatot 15 fáradtgőzturbinában használják ki. Ha dugattyús gépben a 30 atm.-tól és még nagyobb nyomástól a kondenzátor­nyomásig való egész nyomásesést ki akarjuk használni, akkor a kisnyomású 20 henger lökettérfogata a nagynyomású henger lökettérfogatához képest igen nagy lesz. Már aránylag kis teljesítményeknél, a szokásos építési mód mellett, két vagy több nagyméretű alacsonynyomású hen-25 gerre van szükség anélkül, hogy az után­kapcsolt kisnyomású turbinás dugattyús­gőzgép gazdaságosságával egyenlő gazda­ságosságot lehetne elérni. További hát­rányok, különösen hajógépek számára, a 3Q nagy szerkezeti hossz és a kisnyomású hengerekből és ezek rudazataiból adódó nagy tömegek. A találmány lehetővé teszi a nagy nyomásesésnek dugattyús-gőzgépben va-35 ló gazdaságos kihasználását és emellett a gépet kisebb méretekkel készíteni, mint az az eddig ismert építési módok szerint lehetséges. A találmány szerint a nyomás­fokozatok két, legalább két-két forgattyú­val ellátott forgattyútengelyre vannak 40 elosztva és a tengelyek oly áttételi hajtó­mű révén vannak egymással összekötve, amely a kisnyomású fokozat forgattyú­tengelye részére annyival nagyobb fordu­latszámot ad, hogy a gép első és utolsó é5 nyomásfokozatának az időegységre vo­natkoztatott lökettérfogatának a viszo­nya legalább 1:30, míg az első és utolsó nyomásfokozat hengertérfogatának az ab­szolút viszonya kb. 1:7.5'—1:15. 60 A hengereknek az időegységre vonat­koztatott lökettérfogata a nagynyomású tengely egy-egy fordulatának a lökettér­fogata értendő. Ez az időegységre vonat­koztatott lökettérfogat tehát, a nagy- 55 nyomású fokozatban, az abszolút henger­térfogattal megegyezik; a kisnyomású fo kozatban, ezzel szemben, nagyobb. Ha pl. a kisnyomású tengely fordulatszáma háromszor akkora, mint a nagynyomású eo tengelyé, akkor a kisnyomású hengernek az időegységre, azaz a nagynyomású ten­gely egy fordulatára vonatkoztatott lö­kettérfogata háromszor akkora, mint a kis­nyomású henger abszolút hengertérfogata. 65 Avégből, hogy ily messzemenő gőz­kiterjedést valamennyi henger forgattyú­ja számára egyenlő fordulatszámú du­gattyús-gőzgépben érjük el, igen nagy kisnyomású hengereket kellene alkal- 70 mázni, vagy pedig a kisnyomású fokoza­tot annyi hengerre kellene elosztani, hogy a nagyobb gőzkiterjedéssel elért előnyt a mechanikai veszteségek és a kisfeszölt-

Next

/
Thumbnails
Contents