119837. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szivacsgumi előállítására

Megjelent. 1939. évi január hó "<í-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 119837. SZÁM. Xl/b. OSZTÁLY. — L. 7369. ALAPSZÁM. Eljárás szivacsgami előállítására. International Latex Proceeses Ltd., Guernsey, mint Stewart K. Ogiiby Staten-lsland-i lakos (Amerikai Egyesült Államok) amerikai állampolgár jogutódja. A bejelentés napja 1937.; |évi július hó 10-ike. A. E. Á.-beli elsőbbsége: 1936. évi július hó 10-ike. A találmány eljárás szivacs gumi elő­állítására, különösen gumilatexből, gáz­nak a latexben való fejlesztése útján. A találmány tárgya olyan eljárás, 5 amelynek segítségével latexkeverckből könnyűszerrel lehet szivaetgumit elő­állítani. A találmány szerinti eljárás szivacs­gumi előállítására Iatexkeveréknek lénye-10 gében koagulálatlan latexhabbá való át­alakítása és a habnak ezt követő koegulá­lása útján abban áll, hogy az említett át­alakítást oly módon végezzük, hogy a latexkeverékben lévő karbonátból szén-15 dioxidot fejlesztünk, miközben megaka­dályozzuk a latexnek lényeges koagulá­lását. A széndioxidot előnyösen úgy fejleszt­jük, hogy pl. savas anyag adagolásával 20 csökkentjük a latexkeverék pH értékét, amely egy karbonátot és a pH érték csökkenésével járó koagulálást gátló sta­bilizálószert tartalmaz. Ha kívánatos, a széndioxidot formaldehidnek ammónium 25 karbonátra, vagy ammónium bikarbonát­ra való hatásával fejleszthetjük olyan stabiüzálószer jelenlétében, amely a ke­veréknek formaldehid adagolására be­következő koagulálás át megakadályozza. 30 Stabiüzálószer gyanánt a pH érték csök­kentése esetén, szobahőmérsékleten ható, de magas hőmérsékleten határtalan, vegy szobahőmérsékleten csak átmenetileg ható stabilizálószereket használhatunk. A latexkeverék hőérzékenyítő anyagot is gg tartalmazhat és a latexhabot előnyösen hő hatására koaguláljuk. A találmány megvalósítására számos módszer áll rendelkezésünkre, amelyeket az alábbi példákban ismertetünk. Ezek 40 ismertetik széndioxidnak latexben való fejlesztésének különféle vegyfolyamatait, továbbá a habnak lényegében koagulá­latlan állapotban való megtartását a formázási művelet előtt, amely művelet 45 után idézzük csak elő a koagulálást. 1. Példa: E példa szerint fölös savtartalmú sa­vanyú latexet nátriunbikarbenát tartal­mú (összetételét 1. alább) alkalikus latex- 50 szel keverünk össze annyi szaponin jelen­létében, airely elegendő ahhoz, hogy a keletkezett habban lévő latexet a reakció hőmérsékletén, de nem magasabb hő­mérsékleten, a sav koaguláló hatásától 55 megvédje. A habot ezután formákba visszük és a formázott hsbot melegítés­sel szivacsgumivá koaguláljuk. A fölös saviarlalmú savanyú latex Összetétele. 100 súlyrész 0.72 52.28 szilárdanyagtartalmú ] NH; víz jegyszer lefölözött latex 60

Next

/
Thumbnails
Contents