119808. lajstromszámú szabadalom • Kisütőcső

Megjelent 1939. évi január hó 3-án. M A G Y A K KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG, SZABADALMI LEÍRÁS 119808. SZÁM VII/d. OSZTÁLY. — L. 7246. ALAPSZÁM. Kisütőcső. C. Lorenz Aktiengresellschaft gyári cég-, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1936. évi december hó 30-ika. Németországi elsőbbsége 1936. évi január hó 16-ika. A találmány oly kisütőcső, melynél egy vagy több elektródnak oly része van, mely a kisütőcsövön kívül fekszik és annak falával van egyesítve. 5 Ha ezeknél az illesztéshelyeket, me­lyek ily elektródrész és az edényfal kö­zött vannak, üveggel vagy valamely zománccal körülolvasztjuk, nehézségek merülnek fel azért, mert heves meleg-10 leadás lép fel, mely az elektród főteste felé áramlik, ami az olvasztás művele­tére nézve nem előnyös. A találmány ezt a hátrányt az elektró­dáknak oly kialakításával gátolja meg, 15 hogy az olvasztás helye és az elektródák főteste közötti távolság lehetőleg hosszú. Mellékelt rajz az új elrendezés példa­képem kiviteli alakját hosszmetszetben tünteti fel. 20 (A) jelöli az anódot, (K) a katódot, (G) a rácsot, mely a rajz szerint drót­tekercs és ismert módon az (E, F) hidak révén van támasztva. Az (E, F) hidak a (B) fémtárcsa (3) csőtoldatában van-25 nak erősítve, mely eszerint az (E, F) hidak közvetítésével a (G) rácsot hordja. A (K) katód, a (3) csőtoldaton át nyúlik lefelé. Az (A) anódnak (W) hűtőbordái vannak, melyek közül a külső bordák 80 egy-egy (P) gyűrűben végződnek. A (D) kisütőedény a (Wl 5 W2 , W3 ) kerámiai részekből és az (U) üvegvégből van összeállítva. A (Wj) és (W2 ) részeket a (Q) fémgyűrű tartja össze egymással. 85 A (W2 , W3 ) részeket a (P) gyűrűk tart­ják össze egymással. Az (U) résznek (u) csövecskéje van, mellyel a (D) edényt a szivattyúval kötjük össze. E csövecskét azután, ismert módon, leolvasztjuk. Az (U) üvegrész a (W3 ) kerámiai résszel van 40> egybeolvasztva. A (Wl s W2 , W3 ) kerámiai részek kül­seje úgy van leköszörülve, hogy a (P, Q) gyűrűkkel szorosan érintkeznek és jól tömítenek. A vákuumtömítés elérésére 45, az illesztéshelyeket olvasztott üveggel vagy zománccal tömítjük. Az olvasztás­helyek (S)-sel vannak jelölve. A (Q) gyűrű vsgy hasonló elrendezésű gyűrű kondenzátornak egyik fegyverzete 50> lehet, melynek másik fegyverzete a (2) fémgyűrű. E két fegyverzet között a gyűrűs (4) dielektrikum van. Annak meg­gátlására, hogy az (S) olvasztáshelyek előállításánál túlsók meleg az elektródok- 55> hoz ne áramoljon, a találmány arról gon­doskodik, hogy az (S) olvasztáshelyek és az elektródok főteste közötti út oly hosz­szú legyen, amint ez lehetséges. Ez a rajzban csak az anód számára van fel- 60> tüntetve, mert ennek a kisütőcsövek elektródái közül a legnagyobb fémtömege van. A találmány azonban hasonló mó­don más elektródokhoz is felhasználható. A feltüntetett példánál e melegút hosz- 65-szát a (P) gyűrűk és a külső (W) hűtő­bordák szabják meg, eszerint elég hosszú, hogy az olvasztási műveletre káros ne legyen. Ily módon a melegelvezetés annyira 70 korlátozva van, hogy az olvasztás gyor­san és biztosan végezhető és az illesztési helyet, melyek a (P) gyűrűk és a (D) edény között vannak, szükségtelen vagy meg nem engedhető nagy hőfoknak nin­csenek kitéve.

Next

/
Thumbnails
Contents