119791. lajstromszámú szabadalom • Eljárás amino-helyettesített arzenobenzol-formaldehidbiszulfit vegyületek előállítására

Megjelent 1939. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 119791. SZÁM. IV/h/2. OSZTÁLY. — 8022. ALAPSZÁM. Eljárás amino-helyettesitett arzenobenzol-formaldehid-biszulfit vegyületek előállítására. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellscliaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1937. évi május hó 15-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi május hó 22-ike. A 105905. sz. magyar szabadalmi leírás­ból ismeretessé vált, hogy aminoarzeno­benzolokat alkilénoxidokkal és formal­dehidbiszulfitnátriummal reagáltatva 5 azok oxialkilaminoarzenobenzol- formal­dehidbiszulfit vegyületekké kondenzál­hatok. Ügy találtuk, hogy azonos vegyüle­tekhez jutunk, ha oxialkilauiinobenzol-10 arzinsavakat aminobenzolarzinsavakkal együtt, melyek szintén tartalmazhatnak oxialkilgyököt, aszimmetrikus arzeno­benzolszármazékká kondenzálunk és a f or­maldehidbiszulfitgyököt az egyik amino-15 csoportba bevisszük. Arzinsavak helyett ezeknek redukicós termékeit, azaz arzinoxidokat, illetve arzindikloridokat és arzineket is használ­hatunk. 20 Azonos vegyületekhez juthatunk akkor is, ha molekuláris súlymennyiségű szim­metrikus oxialkilaminoarzenobenzolokat szimmetrikus aminoarzenobenzolokkal, melyek szintén tartalmazhatnak oxialkil-25 gyököt, a megfelelő aszimmetrikus arzeno­benzolokká kondenzáljuk és formaldehid­biszulfitnátriummal reagáltatjuk. Ugyan­így kiindulhatunk szimmetrikus amino­arzenobenzolformaldehidbiszulfit - vegyü­letből is és ezt szimmetrikus oxialkil- 30 aminoarzenobenzollal kondenzálhatjuk. 1. példa: 30,7 g 3-(dioxipropil)-amino-4-oxiben­zol-l-arzínsavat 23,3 g 3-amino-4-oxi­benzol-l-arzinsavvalés 40 g jódkáliummal 35 600 cm3 10%-os sósavban oldunk, állati szénnel színtelenítjük és 80 cm3 50%-os alfoszforossavat adunk hozzá. Közben a hőmérséklet mintegy 36 C°-ra emelkedik. Koncentrált sósavba való bekeverésnél 40. sárga csapadék alakjában sósavas 3-(dioxipropil) - aminő- 4 - oxi -3'- amino-4'­oxiarzenobenzol válik ki. E vegyület víz­ben könnyen oldódik. Az alfoszforossav helyett egyéb redukálószereket, mint pl. hidroszulfitot is használhatunk. E só­savas só 47.55 g'-jának vizes oldatából a bázist nátriumkarbonáttal kicsapjuk, le­szivatjuk, azután vízben szuszpendáljuk és 12.8 g formaldehidnátriumbiszulfit 50 vizes oldatával mintegy 50 C°-on tiszta oldásig melegítjük. Ebből azután etil­alkohol és éter keverékének hozzáadásá­val sárga csapadék alakjában kicsapjuk a 55 3-(dioxipropilJ-amino-á-oxi-S'-amino-é'-oxiarzenobenzolformaldehidbiszulfiínálriumot melynek képlete: '—NH CH,.CHOH.CH.,OH -NH.CH2 .0S02 Na OH OH

Next

/
Thumbnails
Contents