119762. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kenőolajok előállítására

Megjelent 1939. évi jannár lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 119763. SZÁM. IV/H/1. (XI/g., XL/B.) OSZTÁLY. — M. 7334. ALAPSZÁM. Eljárás kenőolajok előállítására. Ruhrchemie Aktiengesellschaft cég-, Oberhauseu/Hólten. A bejelentés napja 1937. évi október hó 16-ika. Kémetországi elsőbbsége 1936. évi október hó 24-ike. Magában véve már ismeretes telítetlen szénhidrogéneket tartalmazó szénhidro­génkeverékeket szokásos kondenzálósze­rek, pl. alumíniumklcrid behatásával 5 nagymolekulájú, viszkóz szénhidrogének­ké kondenzálni, illetőleg polimerizálni. Javasolták már a telítetlen szénhidrogé­nek mennyis égerek fokozása céljától a kenőolajok szintézises előállításához ki-10 indulási anyfgckul alkalmazott szénhidrc­génkeverékek krakkolását vfgy dehidro­génezését is. Vizsgálataink azt mutatták, hegy nem egyedül vrgy elsősorban az a fentos, hegy 15 a kenőolajoszintézishez kiindulási anya­gul lehetőleg olefindús benzint alkalmaz­zunk, hanem azt találtuk, hegy a kenő­olajszintézishez alkalmas benzinnek meg kell felelnie legfeljebb plusz \Tgy mínusz 20 1% eltéréssel VBlamely meghatározott sűrűségi görbének, azaz ha vak mely alkalmas benzint egyenként 10C°-osfcr­ráspontfrakcickra osztunk és a 10 C°-ot felölelő forráspoiitkc'rzethez tartozó egyes 25 benzinfrakcick fajsúlyát meghatározzuk, akkor a sűrűség kapott éitékeirek plusz vagy mínusz 1%-ct kitevő hibahatáron belül olyan görbének kell xnegfelelniök, melyet a következő számadatok határoz-30 nak meg, amikor is a részfrakcick ferrási középhcmérsékleteit az abszisszéra és a hozzátartozó fajsúlyokat az ordinátára visszük fel. Frakció 35 45— 55° 55— 65° 65— 75° Forrás! , Sűrűség hőmérséklet 50° 60° 70° 0.6510 0.6635 0.6755 + 1% -1 % 0.6575 0.6445 0.6701 0.6569 0.6823 0.6687 Frakció Forrás! hflmérséblet Sűrűség + 1% -1% 75-85° 80° 0.6860 0.6929. 0.6791. 85-95° £0° 0.6960 0.7C30 0,6890 40 95--105° 160° 0.7C55 0.7126 0.6984 105— 115° 110° 0.7120 0.7191 0.7649 115-125° 120° 0.7180 0.7252 0.71C8 125--135° 130° 0.7225 0.7297 0.7153 135--145° 140° 0.7275 0.7348 0.72C2 45 145--155° 150° 0.7315 0.7388 0.7242 155-165° iec° 0.7360 0.7434 0.7286 165-175° 170° 0.7460 0.7474 0.7326 175-185° 180° 0.7430 0.75C4 0.7356 185— -195° 190° 0.7465 0.7540 0.7390 50 195--205° 2CC° 0.75C0 0.7575 0.7425 205-215° 210° 0.7.530 0.7CC5 0.7455 215--225° 220° 0.75P5 0.7631 0.7479 Telítetlen szénhidrogéneket tartalm&zó szcnhidrcgérikeverékck, melyek a fent- 55 említett feltételeknek nem feleltek meg, a kenőolajszintézishez kevésbé alkalmasak­nak mutatkoztak. Ezek a benzinek egy­részt csak csekély kencckjhozadékct ad­tak, másrészt a kapett kenőolajok visz- 60 kozitási pólusmagassága nem volt meg­felelő, azaz olyan kenőolajokat kaptunk, melyek viszkozitása a hőmérséklettől rendkívüli mértékben függött. Míg olyan benzinek alkalmazásf kor, melyek síírfi- 65 ségi görbéje nem volt megfelelő, 2—28%­ig terjedő kenőolajhozadekokat és olyan olejckat kaptink, melyek viszkozitási pólrsmpgassága 2,12-től 4-en felüli éitékig terjedt, addig megfelelő sűrűségi görbéjű 70 benzinek mindenkor az alkalmazott ben­zin mennyiségi re vonatkoztatva 42—62%­os kenőolajhozadékokat adtak és a kapott

Next

/
Thumbnails
Contents