119741. lajstromszámú szabadalom • Páncél rostanyagokból és eljárás előállítására

Megjelent 1939. évi jannár lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI % SZABADALMI RIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 119741. SZÁM. XIX/c. OSZTÁLY.—M. 11172. ALAPSZÁM. Páncél rostanyagokból és eljárás előállítására. Messina Epifanio mérnök, Bukarest. A bejelentés napja 1937. évi november hó 23-ika. Romániai elsőbbsége 1937. évi február hó 27-ike. A találmány eljárás lövésálló páncél előállítására rugalmas rostos anyagból, pl. természetes selyemből. Az ily páncélnak számos előnye közül megemlítendő, hogy 6 rendkívül nagy a lövésállósága mindeni­nemű kiskaliberű lövedékkel szemben, cse­kély (a víznél kisebb) a fajsúlya, nem gyúlékony és kitűnő az cllenáMőképessége a légköri és időjárási befolyásokkal sze.m-10 ben. A találmány szerinti páncél rugalmas rostos anyagból, pl. természetes selyemből előállított vékony lapokból áll, ahol is több ilyen van egymással a végleges pán-15 céllá egyesítve. A páncél azután az alább ismertetendő módon alakítható ki. A találmány elve a páncélnak rugalmas rostos anyagból, főleg természetes selyem­ből létesítésén alapszik. Emellett a pán-20 cél vagy lárvamentes selyemgubóból léte­sített egyes lapokból, vagy e lapok és pil. szálalakú természetes selyemből való la­pok tetszőleges sorrendű kombinációjából áll. 25 Az alábbiakban az eljárás két kivileli példáját ismertetjük, amelyekből a talál­mány ismérvei kitűnnek. 1. példa: Természetes selyembői, pl. lárvától men-30 tes gubó Ivói kívánt méretű lapokat készí­tünk. pl. összevarrással, összeragasztással, összeenyvezéssel stb. E vékony lapokat azután néhány per­cig timsóba vagy más összehúzó szerbe 35 mártjuk és megszárítás után kétoldalt ra­gasztószer, pl. enyv, csiriz, viasz, gyanta, lakk stb. vékony rétegével vonjuk be őket. Több egymás fölé helyezett lapnak, né­hány óráig, 100—150 atm.-ás nyomáson foganatosított összesaj tolása útján kapott 40 vastagabb lap a találmány szerinti páncél. A lapok további feldolgozása a talál­mány szerint úgy történik, hogy egy vagy két felületére egy vagy több mercerizált pamutréteget stb. rakunk fel, mely fölé 45 apróra őrölt gyantát, pl. kolofoniumot szórunk és erre vékony lakkréteget vagy más eleiét viszünk fel. A lapot azután papirossal burkoljuk és formában meg­szárítjuk, miközben ismét 100- 150 alm. .50 nyomásnak tesszük ki. , 2. példa: A találmány szerinti páncél egyetlen egy, lárvától mentes selyemgubóból ké­szült lapból is előállítható, melyre szált- 55 alakú természetes selyem tetszőleges számú, keresztirányban elrendezett réte­ge fektethető. E rétégek ragaszlószer, pL enyv, csiriz, viasz, gyanta, lakk stb. se­gélyével egyesíthclők. A ragasztószert az 60 egyes rétegekre felrakjuk, majd esetleg gyantát, pl. kolofoniumot és lakkot stb. viszünk fel. Ezután következik az !. pél­dában megadott módon a nyomással való egyesítés és további feldolgozás. 65 Az eljárás sokféleképpen foganatosít­ható, mimellett az 1. és 2. példákban megadott munkafolyamatok egymással kombinálhatók, tetszőleges vastagságú, ki­váló ellenállóképességű és csekély súlyú 70 páncélok előállítása céljából. A találmány szerinti lövésálló páncélra egy- vagy kétoldalt ismert összetételű ré­tegeket rakhatunk fel, amelyek áthatlanná

Next

/
Thumbnails
Contents