119662. lajstromszámú szabadalom • Fémmembrán

HA6YAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119663. SZÁM. II/g., (II/h., V/i). OSZTÁLY. — lí. 13856. ALAPSZÁM. Fémmembrán. Bamag-Meguin Aktié ugesellschaft cég-, lierliu. A bejelentés napja 1937, évi júuius hó 24-i.ke. Németországi elsőbbsége 1936. évi július hó 1-je. A találmány gázfogyasztó készülékek­hez való iémmembrán, amelynél meg­batározott fogyasztási nyomásra való beállításhoz beállítható rugóit használunk, 5 amelynek terhelése beosztáson látható. Gázfogyasztó készülékek gyanánt külö­nösen gáznyomásos táv gyújtók és gáz­nyomásszabályozók jönnek tekintetbe. Az ilyen készülékekhez eddig haszná­ló latos fémmembránoknak a membrán kö­zapével központos, hullámalakban kisaj­tolt részei voltak vagy pedig a membrán­felület egyes központosán futó ferde lép­csőkből állott, amelyek a membrán-felü-15 létből való kisajtolással is készülhettek. Több ilyen felületet fujtató szerkezetű membránná egyesítettek, amelynél az egyes tárcsák egymástól lépcsöszexűen elálló sík gyűrűs felületek és a löket 20 növelése végett mindenik tárcsa középső része nem terhelt állapotban a tárcsa­perem, valamint a gyűrűs lépcsőhöz ké­pest süllyesztetten fekszik. Oly membránok, amelyeknek hullámos 25 felületük van, kicsiny nyomásokihoz nem használhatók, mert azok minden oldal felé görbített felületei boltozatszerűen hatnak. A membrán felületet tehát csak nagy nyomások hajlíthatják be. A másik 30 csoportba tartozó membránok kicsiny nyomásokhoz használhatók. Kitűnt azon­ban, hogy hosszabb vagy rövidebb üzem­tartam után a beosztáson jelzett terhelé­sek már nem egyeznek. Minthogy a rugó 35 nem változhat, >a membrán rugalmasságá­nak kellett megváltozni, amely a mem­brán összterhelósének jelentékeny része. Továbbá e membránokkal felszerelt ké­szülékeknél oly üzemmegs zakad ások is előfordultak, amelyek okát eleinte meg- 40 állapítani nem sikerült. A vizsgálatok arra az eredményre vezettek, hogy ezek­nél a membránoknál a középhez legköze­lebb fekvő gyűrűs övek behajlanak és a külső gyűrűs felületek csak továbbmenő tö áthajlással egymás után vesznek részt a mozgásban. Az ©gyes gyűrűs öveknek em­lített egymásután, következő behajlításá­nál a belső gyűrűs övek néha túlásgosan hajlanak be és ez gyakran a 50 membrán állandó olgörbülését okozhatja. A bekövetkezett üzemzavarok ezzel ma­gyarázhatók. A membránoknak gáznyo­másezabályozókban való használatánál kitűnt, hogy a membrán mozgékonysága 55 kissé kicsiny ós a membrán legkedvezőbb befogását csak megfontolások, valamint kísérletek útján sikerül megállapítani. Ha azonban elégséges gázmennyiséget kívánunk a szelepen átboesájtani, akkor 60 kétüléses szelepeket vagy különösen nagy szelepeket kell elrendezni. Oly estekben, amelyekben ez ia megoldás nem felelt meg, külön segédkészülékekre volt szük­ség, amelyeknek ismét az adott viszo- 65 nyakhoz kellett igazodniok. Megállapítot­tuk, hogy a membrán legkedvezőbb be­fogásánál a membránfelületnek mindig csak egy része működik. A membrán lökete és ezzel az átáramló gázmennyiség 70 azonban nagyobb lehetne, ha az egész membrán résztvehetne a mozgásban. Ez azonban nem sikerülhet, mert a meni-

Next

/
Thumbnails
Contents