119628. lajstromszámú szabadalom • Gáz vagy villamos lánghegesztést vetítő berendezés

MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119628. SZÁM. IX/g. (XVI/d.) OSZTÁLY. — Sch. 3461. ALAPSZÁM. Gáz vagy villamos lánghegesztést vetítő berendezés. Sehindler Aurél oki. gépészmérnök, ipariskolai igazgató, Pécs. A bejelentés napja 1936. évi június hó 2-ika. Különböző magashőfokú, valamint nagyfényerősségű s emiatt erősen pör­kölő, vakító hatású hegesztési folyama­tok megfigyelésére ezideig kizárólag védő-5 szemüveget, védőpajzsot használtak. E védőszemüvegeken át a hegesztésnek csak a legfényesebb pontjai és azok is csak rendes nagyságban voltak meg­figyelhetők. 10 Oktatási szempontból különösen fon­tos, hogy a hegesztési oktató fogásait, magát a hegesztési folyamatot minél többen figyelemmel követhessék. A védő­szemüveg alkalmazása mellett a tanulók 15 vagy megfigyelők csak korlátolt számban állhatják körül a hegesztési helyet és ekkor is állandóan ki vannak téve a visz­szarobbanó hegesztőpisztoly okozta szik­rák vagy villamos ívlángnál fellépő igen 20 erős ibolyántúli sugárzásokozta külön­böző veszélyeknek. Mindezen tömeges bemutatásoknál ve­szélyként fellépő hátrányokat kiküszöböli a találmány szerinti vetítőberendezés, 25 amelynek alkalmazása esetén az egész hegesztési eljárás vetítőlencse rendszer és esetleg tükör alkalmazásával fehér fényvisszaverő vagy átlátszó képernyőre vetíthető tetszésszerinti nagyságban, 80 tetszésszerinti fényszűrőüvegeken át anélkül, hogy a tetszésszerinti számú megfigyelők akár a szertefreccsenő szik­rák, akár a nagy fény vagy ibolyántúli sugárzás káros hatásának lennének ki-35 téve. A találmány szerinti berendezés egy példaképeni foganatosítási alakját az 1. ábra tünteti fel, amelyben az be­mutatandó hegesztési tárgyat a kereke­ken gurítható (2) bordás hegesztőasztalra helyezzük. A hegesztőasztal (3) vezető­smei megfelelő (4) függőleges vezetékeken fel-le állíthahatók, ami által a bemuta­tandó hegesztési darab a kívánt nagyrtás­nak megfelelően a vetítő lencserendszerhez 45 durván állrtható. A bemutatandó hegesztési tárgyat kö­rülvevő (5) hegesztőház ajtajára alkal­mazott (6) nyílásokon keresztül a hegesz­tőpisztoly, hegesztőpálca elektróda segé- 5 0 " lyével a hegesztést a tárgyon elvégezhet­jük és a (7) megfigyelő és védőüveggel ellátott nyíláson át figyelemmel kisér­hetjük. A hegesztési helyről kiinduló fény és hősugarak a (8) vízszintes szikrafogó- 55^ üvegen át a (9) hő- és színszűrő vagy hő-és színnyelőüvegeken haladnak keresztül és a (10) lencserendszer és (11) irányító­tükör segítségével a vetítőernyőre vetít­hetők. " 60 A hegesztési térben fellépő magas hő­fok és sugárzó hő ellen a (10) objektív, hűtés céljából bordázott tartó segítségével a (12) légcsatornák kiképzése mellett a (13) objektívtartóba van szerelve, amely 65 objektívtartó a (14) objektívvezetékben fel-le állítható a ezáltal a vetítés finoman élesre állítható. A fénymentes zárást fel­felé a (15) fény védősapka biztosítja. A (15) fény védősapka alatt a friss 70-levegő (12) a bordák által biztosított nagyfelületű csatornákon át a (10) objek-

Next

/
Thumbnails
Contents