119574. lajstromszámú szabadalom • Hordalékfogó vagy völgyzáró gát, továbbá partfal és tároló vasbetonból

MA8YA1 KIRÁLYI ^^^ SXABADALH BIKÓ8ÍÖ SZABADALMI LEÍRÁS 119574. SZÁM. XV/e. OSZTÁLY. — R. 7223. ALAPSZÁM. Hordalékfogó vagy völgyzáró gát, továbbá partfal és tároló vasbetonból. Révay Ferenc m. kir. erdőtanácsos, Győr. A bejelentés napja 1937. évi május hó 1-je. A találmány csekély anyag-szükségletű hordalékfogó, illetve völgyzáró vasbeton gát. E gátszerkezet keresztmetszete az emberi láb, illetve az alszár és a lábfej 5 szerkezetót utánozza. A csatolt rajz 1. ábrája az emberi láb alszárának és lábfejének vázlata, a 2. ábra a találmány szerinti vasbetongát 10 egy kiviteli alakjának keresztmetszete, .a 3. ábra merevítő bordás kiviteli alak keresztmetszete. Az emberi láb az elcsúszás ellen, külö­nösen lejtős terepen, úgy védekezik, hogy 15 a sarok a talajba nyomódik, a talp a ta­lajra lapul, a lábszár pedig a talajba nyomult sarokhoz képest, a derékszöget megközelítő hajlással igyekszik beállni. A találmány szerinti gátszerkezetben (2. 20 ábra) az (f) homlokfal a lábszárnak, a gát (SÍ) sarkantyúja a saroknak, a gát mögötti (b) mederburkolat pedig a talp­nak felel meg. Az (f) homlokfal a víz fe­löli oldalra dől, de függélyes is lehetne. A 25 2. ábra szer inti kiviteli alaknál a homlok­fal felső élének a függélyestői mért távol­sága a fal magasságának % része, az (s) sarkantyú vízszintes vetülete a fal ma­gasságának fel© és a (b) mederburkolat 30 vízszin tesen mért hossza a gátmagassággal egyenlő. E méretek a taljaviszonyok és más adottságok által megkívánt mérték­ben változhatnak. Például a (s) sarkan­tyú laza talajban hosszabbra készítendő, 85 mint tömör vagy sziktalajban. Lényeges az, hogy az (f) homlokfal, a (s) sarkantyú ós a (b) burkolat monolit vasbeton szer­kezet. Ennek ifolytán aránylag kistömegű építmény is nagy ellenállást fog kifej­teni a támadó erőkkel szemben. Ezek az 40 erők a gátat a mederburkolat (p) széle körül igyekeznek felborítani. A 2. ábrán ritkásan sávozott (T) felület a gát előtti esetleges földfeltöltés kereszt­metszete. 45. A találmány szerinti gátnak a 3. ábrán feltüntetett kiviteli alakja abban tér el az előbbitől, hogy merevítő bordái vannak. A homlokfalat a sarkantyúval függélyes (1) borda, ugyanazt a mederburkolattal 50 a (2) borda, továbbá a sarkantyút a me­derburkolattal a (3) borda köti össze. E tor dák vasbetonlemezek, melyek úgy ké­szítendők, hogy a gáttcsttel monolit szer­kezetet képezzenek. 55-Alacsony gátak ilyen bordák nélkül építhetők (2. ábra), magasabb gátak a 3. ábra szerinti bordákkal készülnek. E bor­dák a gátfal hosszirányára merőlegesek, illetve ívelt alaprajzú gátfalnál a görbü- 60 leti sugár irányában fekszenek. Nagyöbb gátaknál, tömör bordák helyett, rácsos szerkezetű bordák is készíthetők. A homlokfal hajlításra igénybevett le­mez, mely szélesebb gátaknál a fal felső 65 élével párhuzamos (4) bordákkal merevít­hető (3. ábra). A mederffenék alakját követő fenékbur­kolat oldalirányban a rézsűk burkolatában folytatódik. 70-A találmány szerinti falkeresztmetszet­tel partfalak, sokszögben, köridomban vagy másként záródó alprajzú, folyékony vagy ömleszthető anyagok tárolására al­kalmas tartályok, továbbá mesterséges ta- 75-vak is építhetők.

Next

/
Thumbnails
Contents