119571. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műbőr és más hasonló műanyagok előállítására

Megjelent 1938. évi december hó 1-én. MAG TAR KIRÁLTI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119571. SZÁM. Xl/a. (Xl/g, IV/h/1). OSZTÁLY. — M. 11108. ALAPSZÁM. Eljárás műbőr és más hasonló műanyagok előállítására. Moritz Kurt gyárigazgató, Duna melletti Scheer-lben (Württemberg). A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi november hó 17-ike. A találmány eljárás műbőr és más, elő­nyösen linoleumszerű műanyagok, kivált­képen burkolati vagy bevonati anyagok előállítására és a találmányt az jellemzi, 5 hogy ezeket az anyagokat, illetve a mű­bőrt olyan közbenső anyagból állítjuk elő, amelyet sejtanyagpépből a hosszú rostok kiválasztása és a kiválasztott rostoknak alkáliákkal való utókezelése révén kap-10 tunk. Amint a feltaláló kísérletei mutatták, a jelzett fajtájú műanyagokat a legkülön­bözőbb felhasználási célokra igen előnyö­sen és olcsón lehet előállítani úgy, hogy 15 sejtanyagpépből előbb a benne tartalma­zott hosszú rostokat kiválasztjuk és az ekként kapott, egységes, nagy szívóképes­ségű rostkeveréket alkaliákkal való utó­kezelésnek vetjük alá, mely a mercerizáló 20 eljáráshoz hasonlóan a rostokat duz­zasztja és göndöríti. A hosszú rostoknak a sejtanyagpép többi részétől való elkülö­nítése tetszőleges mechanikai és/vagy fizikai műveletekkel, egyebek között pl. 25 habzásra való késztetés révén történhet. Ezt az elkülönítést úgy foganatosítjuk, hogy a sejtanyagpépben tartalmazott rö­vid rostokat, rostroncsokat és nyálka-, valamint gyantaanyagokat, amelyek a 80 szívóképességet csökkentik, lehetőleg ma­radéktalanul kiválasztjuk. E célból bár­mely egyébként ismert vagy alkalmas osztályozó- és mosóeljárást alkalmazhat­juk, még pedig szükség esetén lépcsőzetes 35 eljárásban ismételten is. Az alkaliákkal való kezelés főzési mű­veletben állhat, nagyobb töménység ese­tén azonban ez a kezelés hidegen is tör­ténhet. Ha különösen nagy szívóképességű 40 anyagokat kívánunk előállítani, a rost­pépet az alkaliákkal való kezelés után még egyszer kiválogatási műveletnek vet­jük alá akként, hogy a lehetőleg hosszú rostokat elkülönítsük. 45 Az alkaliákkal kezelt rostpépben még tartalmazott fölös alkaliákat mosással távolítjuk el. Hogy a rostok szétrombolását elhárít­suk, az ekként kapott közbensőanyagot, 50 mely kizárólag hosszú sejtanyagrostok­ból áll, elővigyázatosan víztelenítjük és besürítjük. Ezt a közbensőanyagot azután szokásos fajtájú papírkészítő gépen rost­bundává dolgozzuk fel, amelyet a kívánt 55 végső készitménynyé, pl. műbőrré alkal­mas impregnálófürdőkbeni dolgozzuk fel tovább. Eljárhatunk azonban úgy is, hogy a rostpépet a mosást követően szárítjuk, majd fellazítjuk és ebben az állapotában 60 keverjük be az impregnálószereket, mire a kész termék alakításához kellő nyomás­sal és formákban sajtóban préselünk. Ez az utóbbi megoldás különösen célszerű akkor, ha aránylag vastag végtermékeket 65 kívánunk kapni, pl. a cipőkészítéshez köz­bülsőbőrt vagy szigetelő anyagokat. Aján­latos ez az eljárás akkor is, ha a rostpép­hez a préselést megelőzően anyagokat kívánunk hozzáadni, mint pl. műgyanta- 70 szerű anyagokat vagy eféléket, mely ese-

Next

/
Thumbnails
Contents