119532. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a hangosan moduláló adók modulálására

Az előbbi esetben a modulációs hangot egyenirányítani kellene és az így kelet­kező egyenfeszültséget fel kellene hasz­nálni a rács vezérlésére. 5 A törzsszabudalom a modulációs fok állandó értéken való tartására feltételezi, hogy magának a modulációs hangnak az amplitúdója állandó. Ezt gyakran egy­szerű eszközökkel is el lehet érni. Ha 10 azonban ez nincs így, akkor a vevőkészü­lék állandó hangerőssége érdekében a mo­dulációs hangot, amint azt már fentebb kifejtettük, egyenirányítani és ezáltal az egyenirányító előfeszültséget vezérelni 15 lehet. Ekkor, habár az adó mezőerőssége nem is állandó, de legalább a modulációs fok állandó, úgyhogy, ha a vevőt bizonyos érzékenységre beállítjuk, a hang erőssége nem ingadozhat. Akkor is eljárhatunk 20 így, ha a hálózat feszültsége ingadozik. Ekkor az egyenirányítót a hálózati fe­szültség függvényeként vezéreljük. Szabadalmi igényeli: 1. A 115513. sz. szabadalom 1. igénypont-25 jában védett eljárás foganatosítási módja, azzal jellemezve, hogy a modu­látlan átvivőfrekvencia egy részét egyenirányítjuk és az így keletkezett egyenáramot az előfeszíiltség vezér­lésére használjuk fel. 30 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási módja, azzal jellemezve, hogy az egyenirányítást oly esővel végezzük, melynél a rácsnak ugyanaz a nagyfrekvenciájú potenciálja van, 35 mint az anódnak és melynek egyen­áramú előfeszültséget adunk. 3. A 2. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási módja, azzal jellemezve, hogy az egyenáramú előfeszültséget vezéreljük. 4. A 3. igénypont szerinti eljárás fogana­tosítási módja, azzal jellemezve, hogy az egyenáramai előfeszültséget az adó modulációjával vezéreljük. tó 5. Az 5. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási módja, azzal jellemezve, hoffy az egyenáramú előfeszültséget az adó tápláló feszültségével szabályoz­zuk. 50 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents