119472. lajstromszámú szabadalom • Hordozható megvilágításmérő (luxmérő)

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 119472. SZÁM. Vll/d. Vll/h. OSZTÁLY. — 11. 7175. ALAPSZÁM. Hordozható megvilágításmérő (luxmérő). Reich Ernő oki. gépészmérnök, villamossági gyári főmérnök, Budapest. • A bejelentés napja 1937. évi iebruár 23-ika. A találmány hordozható megvilágítás­mérő (luxmérő), melynél a fényelem, cél­szerűen a műszerház fedelében, úgy van elrendezve, hogy az a műszerházban 5 ágyazott tengelye körül üzemi állapotban a jelzőműszer skálájához képest 180°-kal, vagy 270°-kal van elforgatva, míg üzemen kívüli állapotban a skálára van ráfor­gatva. A találmány egyik kiviteli alakjá-10 nál a műszer a fényelemet csak üzemi helyzetben terheli villamosan, azaz a fényelem kapcsaira a műszer mérőrend­szere csak üzemi helyzetében van rá­kapcsolva. 15 A találmány egy másik kiviteli alakjá­nál a fényelem áramérintkezői csúszó­érintkezőkként vannak kialakítva és a tengely útján vezetik az áramot a műszer mérőrendszeréhez. 20 A találmány szerinti kiviteli alakok előnye, hogy helyszükségletük sokkal kisebb, mint az azonos teljesítményű eddig ismert megvilágításmérőké, to­vábbá, hogy fényelem üzemen kívüli 25 állapotban nemcsak az állandó fölös­leges megvilágítástól van megvédve, ha­nem a mechanikai sérülésektől is. Előnye továbbá, hogy a fényelem érintkezői, melyeken át a fényelem árama üzemi 30 állapotban a műszer mérőrendszeréhez folyik, rejtetten vannak elrendezve, azaz mechanikai sérülésektől és elpiszkoló­dásoktól védve vannak. A találmányt részletesebben a csatolt 35 rajzok ábrái alapján magyarázzuk, me­lyek különböző példaképem kiviteli alako­kat szemléltetnek. Az 1. ábra a műszert üzemi állapotban oldalnézetben mutatja be, még pedig annak olyan találmánybeli változatát, 40 amikor a fedélben elrendezett fényelem síkja a skálával 270°-os szöget zár be. A 2. ábra ugyanennek a kiviteli alaknak elölnézete, de a fényelemet tartalmazó fedél a jobb érthetőség céljából a skála 45 síkjába van beforgatva, tehát úgy, hogy a skála síkjának meghosszabbításaként van ábrázolva. A 3. ábra e műszer üzemenkivüli állapot­ában, oldalnézetben; a 50 4. ábra pedig ugyanez elölnézetben. Az (1) fényelem a (7) tengely körül elforgatható (2) fedélben van elrendezve. A műszer üzemi állapotában (2) fedél a műszer felső lapján lévő mélyedésbe van 55 beforgatva. (1. ábra) és az ekkor a (3) skála síkjával 270° szöget zár be. Az első ábrán szaggatottan tüntettük fel, hogy hogyan kell e fedelet üzemenkívüli álla­potban a skálára ráforgatni. A fényelem 60 üzemi helyzetében a fedélben elrendezett (4) érintkezőpár a műszerházban elren­dezett (5) érintkezőpárral érintkezik és ezáltal a fényelem áramát a mérőrend­szerhez vezeti. Ha műszer nincsen üzem- 65 ben, a (2) fedelet a (3) műszerskálára forgatjuk rá, úgy amint azt a 3. és 4. ábrákon feltüntettük. Tehát üzemen­kívíili állapotban a fényelem árama a (4) és (5) érintkezőknél megszakad, mert 70 a fedél a (6) műszer előlapjára, illetőleg (3) skálájára van ráforgatva. Ez elren­dezés folytán a műszer háza lezárt, azaz üzemenkivüli állapotban közel kocka-

Next

/
Thumbnails
Contents