119454. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alakdarabok, főleg gombok, jelvények, melltűk stb. előállítására műgyantából

* a e tar kis Ilii szabadalmi bkősís SZABADALMI LEÍRÁS 119454. SZÁAI. I/i. (L V /li/l.) OSZTÁLY. — S. 16794. ALAPSZÁM. Eljárás alakdarabok, főleg gombok, jelvények, melltűk stb. előállítására műgyantából. Sborowitz Síegmund mérnök és Laupheimer Jákob kereskedő, mindketten Berlin-ben. A bejelentés napja 1937. évi március hó 8-ika. A találmány eljárás alakdarabok, külö­nösen gombok, jelvények, melltűk stb. előállítására présanypgból melegen sajto­lás útján, díszítő fólia alkalmazásával. 5 A fenolgyanta-présanyagok hátlánya tudvalevőleg az, hogy nem érhetők el velük tiszta, világos, illetve fehér szín­árnyalatok és nem utánozhatok velük világos, természethü erezések, pl. világos 0 fa- vagy egyéb világos minták erezése. Karbamidgyantáknál ugyan nem lépnek 1 fel a színek tekintetében említett hátrá­nyok, de ezekkel sem állíthatók elő tetsző­leges rajzolatok. 3 Már javasolták a műgyanta-masszákra , műgyantalakkal impiegnált, díszítő­fóliáknak, főleg papiros- vagy szövet­foiiáknak felrakását és az impregnált díszítőfoliáknak a sajtolt alakzat testével 3 nyomással és meleggel foganatosított ,.egyesítését. Ily impiegnált papirosokat stb. azonban, feltétkénti alkalmazásuk előtt, jól meg kellett szárítani, mivel nedves állapotukban hosszú hőbehatást, •> igényelnek ahhoz, hogy oldóanyag el­párologjon és a műgyanta-impregnáió­massza végleges keménységi fokát elér­hesse. A szárítás azonban terjedelmes berendezéseket, tetemes időt és sok mele-i get igényel. A szárított papn osok nehezen kezelhetők, mert könnyen törnek és így sok selejt keletkezik. Eimeilett a díszítő­fóliák műgyantalakokkal végzett impreg­nálásánál igen sok lakkanyagot szívnak > fel, ami tetemesen növeli az előállítási költségeket Oldószerveszteségek is fel­lépnek, még regenerálókészüiékek alkal­mazása esetén is A találmány mindezeket a hátrányokat kiküszöböli. 40 A találmány szerint a sajtolt alka­zatokat elvben, három rétegből állítjuk elő. Az egyik (alsó) réteg a tárgy (árucikk) tulajdonképeni teste, mely műgyantából, főleg keményíthető présanyagból való. 45 A második (középső) réteg a nyomatott papirosból, szövetbői stb. való díszítő­fólia és a harmadik (ielső) réteg átlátszó anyagból, pl. celluloidból, vagy acetil­cetluiózból (különösen a kereskedelemben 50 ,,cellon" néven ismert anyagból) áll. A három réteget, nyomás és meJeg hatására, peremén egymással összeömlesztjük. Szükség esetén a pl. papirosból való díszítőfólia és a műgyantamassza közé 55 még egy papirosból vagy más efféle anyag­ból álló réteget is helyezhetünk. Az eljárást egy munkamenetben, alkal­mas formában foganatosítjuk oly módon, hogy a műgyantaanyag alakítása, kemé- 60 nyitése és az átlátszó anyí gból álló felső­rétegnek a műgyantatesttel vsló össze­ömlesztése, a sajtolónyorrás és a meleg hatására, gyakorlatilag egyidejűleg megy végbe. " 65 Az eljárás kivitelénél a műgyanta­présanvagot végy az ismert műgysnta­préspor alakjában használhatjuk, vígy pedig már elősajtolt darabot állíthatunk

Next

/
Thumbnails
Contents