119447. lajstromszámú szabadalom • Mennyezetrozetta húzózsinóros függőlámpákhoz

Megjelent 1938. évi november lió 15 é •. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 119447. SZÁM. Vll/h. OSZTÁLY. — JV. 3263. ALAPSZÁM. Mennyezetrozetta húzózsinóros függó'lámpákhoz. Porzellanfabrik Frauenthal Ing-. Ludwig- Neumann Gesellschaft m. lb. H. cég-, Wien. A bejelentés napja 1937. évi december hó 2-ika. A találmány mennyezetrozetta húzó­zsinóros függőlámpákhoz, amelynél a hurkolt felit ggeszi őszem és a futógörgő ágyazási tengeiye egyetlen drótdarabból 5 van. A mennyezetiozetlának ez a ki­alakítása rövid idő alatt összeszerelhető előállítását teszi lehetővé, kevés alkat­részből. A rajz á találmány szerinti mennyezet­it) rozetta példaképem foganatosítási alak­ját szemlélteti. Az 1. ábra a rozettatesten át vett víz­szintes metszet. A 2. ábra tengelymetszet az 1. ábra A—A 15 vonala mentén. A 3. ábra tengelymetszet az 1. ábra B—B vonala mentén. A 4. ábra a hurkolt felfüggesztőszem kereszteződési helyének metszete. 20 A felül nyitott (1) mennyezetrozetta lényegében csonkakúpalakú. Köpenyé­nek két, átlósan szembenfekvő helyén (4) és (5) beöblösödés van, úgyhogy (6) és (7) karimák keletkeznek, melyeknél 25 a rozetta csavarokkal a mennyezethez erősíthető. A találmány szerint a hurkolt (2) fel­függesztőszem és a (3) futógörgő (8) ágya­zási tengelye egyetlen drótdarabból van. 30 A szemnek a görgőtengelytől távolabb fekvő vége a rozettafal központos (9) nyílásán kinyúlik és kívül a (10) csavar­anya van ráhajtva, úgyhogy a drótdarab­nak a (3) futógörgőt tartó (8) ága két 35 támasznak nyomódik, melyek egyike a rozettatesttel egydarabban készült (11) bak, másika pedig, a futógörgőből ki­nyúló szabad drótvég számára, az (1) lozettatest belső falán lévő (12) nyúl­vány. A két ágyazási bakon (13), illető- 40» leg (14) horony van, melyekbe a drót­darab belefekszik és így oldalirányban nem mozdulhat el. A (2) szem kialakításával keletkező érintkezési helyen a drót egyik ága ki 45-van görbítve és a (15) kigörbítésbe a drót másik ága belefekszik. Ezzel a (3) futó­görgő (8) tengelyét alkotó drótdarab a rozettakeresztmetszet sugarába kerül; a rögzítésre való vége a rozetta tengelyé- 5C ben fekszik, úgyhogy a részarányos súly­eloszlás megmarad. A találmány szerint a hurkolt (2) fel­függesztőszem teljesen a rozetta határoló fejüietein belül van, úgyhogy a rozettá- 55-nak csavarokkal a mennyezethez erősi­tése esetén nincs útban. Az alsó rozetta­felületen az áramot bevezető felfüggesztő­zsinórvezeték átbocsátására három (16) lyuk van. 601 Szabadalmi igénypontok: 1. Mennyezetrozetta húzózsinóros függő­lámpákhoz, azzal jellemezve, hogy a hurkolt (2) felfüggesztőszem és a (3) f utógörgő (8) ágyazási tengelye egyet- §5. len drótdarabból van. 2. Az 1. igénypontban védett mennye­zetrozetta kiviteli alakja, azzal jelle­mezve, hogy a (2) szem teljesen a rozetta határolófelületein belül fek- 70 szik.

Next

/
Thumbnails
Contents