119436. lajstromszámú szabadalom • Eljárás változó gáz- vagy folyadéknyomás ellen tömítendő gépalkatrészek kenésére és kenőolaj-szivattyú az eljárás foganatosítására

AGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEI RAS 119436. SZÁM V/d/8., (XXI/c). OSZTÁLY. — K. 13947. ALAPSZÁM. Eljárás változó gáz- vagy folyadéknyomás ellen tömítendő gépalkatrészek kenésére és kenőolaj-szivattyú az eljárás foganatosítására. Kravits Arthur mérnök, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi május hó 26-ika. A találmány tárgyát egy olyan kenési i'ljárás és olajszivattyú képezi, melynek segítségével bármilyen gáz vagy folyadék tetszőleges sűrítési nyomás alatt tart-5 ható, anélkül, hogy a gáz vagy folyadék a sűrítési térből a nyomást előállító vagy fenntartó gépalkatrészek tömítési felüle­tein kiáramolhatna. Nagy fontossága van e találmánynak 10 ott, ahol a sűrítési nyomások folytonosan változnak és olyan gázt vagy folyadékot kell nyomás alatt tartani, amelynek kenő­képessége nincsen, avagy a kiáramlás, átszivárgás egyéb károkat okozhat. A 15 dugattyús erőgépek, kompresszorok, szi­vattyúk dugattyúinak kenésénél eddig fellépő hátrányokat a találmány teljesen megszünteti. Az eljárás lényege abból áll, hogy a 20 sűrítési nyomás alatt álló gáz vagy folya­dék nyomását közvetlenül vagy köz­vetve a kenőolajra működő dugattyúra visszük át és ezzel a nyomással vezetjük az olajat a kenési felületekhez, avagy oly 25 berendezést alkalmazunk, amely a sűrí­tési nyomást használva fel, ezzel arányo­san változó, de nagyobb nyomást állítva elő, ezzel a nagyobb nyomással vezeti a kenőolajat a kenési helyekhez. Ezáltal 30 nemcsak azt akadályozzuk meg, hogy kiáramlás vagy átszivárgás történhessék, hanem azt is elérhetjük, hogy a kenő­olaj magába a sűrítési térbe is behatol és ekképpen a sűrített anyaggal együtt 85 elszállítva másutt is kifejtheti kenőhatá­sát. A sűrítési tér nyomásának változása magával hozza a találmány szerinti el­járással a kenőolaj nyomásának arányos változását is. A mellékelt rajz az eljárás foganatosí- 40 tására szolgáló berendezés példaképem kiviteli alakját vázlatos metszetben mu­tatja, benzint szállító szivattyúkhoz belső elégésű erőgépek részére. (1) a benzinszivattyú test, amelyben 45 a (2) dugattyú a (3) dugattyúrúd útján az erőgép által hajtva, ismert módon, fel és le mozog. A (4) sűrítési térbe a benzin az (5) szívócsatornán és szívó­szelepen át jut be, majd a befecskende- 50 zés alatt a (6) torkolaton és a (7) nyomó­szelepen át a (8) térhez csatlakozó nyo­móvezetékbe áramlik. A (4) sűrítési tér a (9) csatornán át a (10) térrel közleke­dik, amelyet felül a (11) csavar zár el. 55 A (10) térben lévő folyadék nyomóerejét a (12) dugattyú a (14) kisebb kereszt­metszetű dugattyú közvetítésével a (16) térben lévő kenőolajra viszi át. A (15) nyomórugó és a befecskendezés ideje 60 alatt a (16) térben fellépő olajnyomás a (17) szelepet zárja és így a kenőolaj a (18) olaj hozzávezető csatornába vissza­áramlani nem képes, hanem a (19, 21, 22) csatornákon át a (20, 23, 24) olajozó 65 gyűrűben fejti ki nyomóerejét. Tekintettel arra, hogy a (12) dugattyú átmérője nagyobb, mint a (14) dugattyú átmérője (és a (13) olajtér a (25) olaj­visszafolyó csatorna révén nyomás alatt 70 nem áll) a (20, 23, 24) gyűrűalakú olajozó csatornákban nagyobb nyomás lép fel, mint a (4) és (10) benzinsűrítési terek­ben, amelyekben a benzin a befecsken-

Next

/
Thumbnails
Contents