119420. lajstromszámú szabadalom • Állítható súllyal egyensúlyozott életmentő korong

MAGYAR KIRÁLYT ^^^f SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119420. SZAM XV/a. OSZTÁLY. — S. 16604. ALAPSZÁM. Állítható súllyal egyensúlyozott életmentő korong. Szabó Gyula iparművész Nyíregyháza. A bejelentés napja 1936. évi november hó 2-ika. A találmány szerinti életmentő korong­nak (továbbiakban: mentőöv) az a célja, hogy — az eddigi mentőövekkel szem­ben, a vízben lévő biztonságérzetét fo-5 kozza, hosszabb és kényelmesebb vízben tartózkodást tegyen lehetővé. A biztonságérzetet azzal éri el, hogy a természetszerűleg előrebukni akaró testet, a hátul alkalmazott megfelelő 10 ellensúllyal függőleges helyzetben tartja, a huzamosabb vízben tartózkodást a test­hez simuló kettős korong teszi lehetővé, míg a kényelmes testtartást, esetleg az ülést, a lábtő felcsatolására és pihe,nte-15 tésére való, rövidebbre vagy hosszabbra ereszthető lábtartó heveder biztosítja. A találmány szerinti mentőöv vízhat­lan anyagból, pl. gummiból, vitorla­vászonból stb.-bői készült, egymásba 20 illeszkedő kettős tömlő, melyek közül a belsőben könnyű fajsúlyú anyag, pl. parafa, a külsőben pedig levegő van. A mentőövhöz hátul, vízszintes fém­nyúlvány csatlakozik, melyre a kiegyen-25 súlyozó súly van felfüggesztve. A mentő­övhöz, ugyancsak hátul, a lábtő felcsa­tolására való erős heveder van szerelve, mely elől a mentőövhöz, szabályozhatóan úgy csatolható, hogy a mentőöv viselőjé-30 nek kényelmes testtartása biztosítva le­gyen. A mentőöv elől szétnyitható és összecsukható és vállpántokkal is el van látva. A mellékelt rajzon a találmány sze-35 rinti mentőöv egyik példaképeni kiviteli alakja látható éspedig az 1. ábra felülnézetben, a 2. ábra elölnézetben, a 3. ábra oldalnézetben szemlélteti a mentőövet. A 40 4. ábrán a kettős tömlő metszete van feltüntetve. A hónalj alatt, a testhez simuló (1) korong, egymásba helyezett két tömlő­ből áll. A belső, kisebb átméretű (lb) 45 tömlő könnyű fajsúlyú anyaggal, pl. parafával van kitöltve, míg a külső (la) köpeny és a belső (lb) tömlő között levegő van. A belső (lb) tömlőben, cél­szerűen, parafadarát alkaimazunk, mert 50 ez a testhez jobban simul s huzamosabb viselésnél sem töri fel a testet. Azonban nem feltétlenül szükséges a kettős tömlő, kizárólag parafadarával töltött egyes tömlőt is használhatunk. 55 Az (1) korong elől szétnyitható és összecsukható s két vége a (2) lapokhoz van erősítve. A fémből végy fából, eset­leg más könnyű anyagból készült (2) lapokon tetszésszerinti összekapcsoló 60 szerv van, mellyel a korong szétnyitható vagy összecsukható s a (7) vállpántok, valamint a (4) lábtartóheveder, a (6) zsinórokkal, célszerűen, ugyancsak e (2) lapokhoz csatolhatok. 65 Az (1) tömlőt hátul a (3) lap fogja közre. E (3) lapra részint a (7) váll­pántok és a (4) lábtartóheveder, részint pedig az egyensúlyozó szerv egyik tarto­zéka, a (8) fémnyúlvány van fölerősítve. 70 A (b) nyúlványra a (9) súly oldhatóan, úgy függeszthető, hogy a mentőöv vise­lőjének testsúlyához mérten, előbbre vagy hátrább állítható legyen, vagyis, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents