119419. lajstromszámú szabadalom • Villamos vezeték

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119419. SZÁM. VII/j. OSZTÁLY. S. 16477. ALAPSZÁM. Villamos vezeték. Siemeiis-Schuckertwerke Aktiengesellschaft, Berlin-Siemensstadt. A bejelentés napja 1936. évi július hó 23-ika. Németországi elsőbbsége 1935. évi augusztus hó 16-ika. A találmány olyan villamos vezetékre vonatkozik, amely különösen távjelző­berendezésekhez alkalmas, mert azon az ilyen berendezéseknél szükséges sok for-5 rasztás könnyen elvégezhető. E célra alkalmaznak csupasz vagy ónozott vörös­rézvezetőket és ezeket vagy lakkréteggel vagy mesterséges anyagból, pl. mű­selyemből készült bevonattal látják el. 10 A lakkrétegnek az a hátránya, hogy a forrasztást megnehezíti, mert a forrasz­táshoz szükséges lángban elszenesedik. A találmány értelmében a csupasz vagy ónozott vezetőre olyan szigetelőlakkot 15 viszünk fel, amely a forrasztó láng hevé­ben nem szenesedik, hanem a forrasztást elősegíti azzal, hogy mint folyósító anyag hat. Mint ilyen lakkot pl. oly celluloze­lakkot alkalmazhatunk, mely mint folyó-30 sítóanyagot kolofoniumot tartalmaz és amelyet a vezetőre mint lakkréteget, ön­magában ismert módon viszünk fel. Erre a lakkrétegre célszerűen fonal- vagy filmalakú műselyemből készült szigetelő-35 réteget viszünk fel. Az ilyképen felépített szigetelt vezetéket nehezen éghető lakkal vonhatjuk be. A találmány szerinti vezető előnye nemcsak az, hogy kötésekben nagyon 30 könnyen forrasztható, hanem ha azt a fentemlített külső lakkbevonattal is el­látjuk, igen jó tűzálló. Az eddig haszná­latos viaszoshuzalokkal szemben viszont az az előnye, hogy igen vékony és így 35 helyszükséglete kicsiny .Ugyancsak előnye a találmány szerinti vezetéknek, hogy belföldi nyersanyagokból is előállítható, nevezetesen nem szükséges a vezeték készítéséhez a külföldről behozott pamut­ból vagy gyapjúból készült szigetelés. 40 A találmány szerinti vezeték egy példa kénti kiviteli alakját a rajz mutatja. Az (1) vezeték lehet csupasz vagy ónozott vörösrézvezető, amelyen a külön­leges (2) lakkréteg fekszik. Ez a lakkréteg 45. egyben a vezetéket szigeteli és a forrasz­tásnál folyósító anyagot képez. E lakkré­teget védi és mint szigetelőréteg hat a (3) és (4) műselyemszalagokból csavar­menetben felvitt borítás. Ezen fekszik 50 a nehezen éghető anyagból készült (5) lakkréteg. Ilyen nehezen éghető lakk pl. az ismert klór-kaucsuk-lakk. A veze­téket elkészítése után nagyfokú vákuum­ban szárítjuk, amelynek az a hatása, hogy 55 az egyes lakkrétegek tulajdonságai lénye­gesen megjavulnak. I 1 • • : Szabadalmi igények: 1. Villamosvezeték különösen távjelző­berendezésekben való felhasználásra, 60 melyre jellemző, hogy az csupasz vagy ónozott vezetőből és arra felvitt, a vezetőt villamosan szigetelő és a for­rasztásnál folyósító anyagot képező lakkrétegből áll. 65 2. Az 1. igénypontban védett vezeték

Next

/
Thumbnails
Contents