119412. lajstromszámú szabadalom • Sülyesztett szekrényes ablaknyelvzár

Megjelent 1938. évi november hó 15-én. MAGTAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BffiMö SZABADALMI LEÍRÁS 119412. SZÁM. VLII/D. OSZTÁLY. — K. 13867. ALAPSZÁM. Süllyesztett szekrényes ablaknyelvzár. KappeL Mihály asztalossegéd, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi mároiu hó 27-ike. A találmány süllyesztett szekrényes ablaknyelvzár, mely az ablakszárnyak bezárására szolgál és a hasonló célt szol­gáló ablakzáraktól abban különbözik, 5 hogy a kivésett ablakkeretbe besüllyeszt­hető kívülről nem látható és a fordító­csap a zárszekrényhez nem rá veréssel van felerősítve, hanem a zárszekrény belső résézben, csavarral van a zárnyelvhez 10 erősítve. A süllyesztett szekrényes ablaknyelv­zár előnye az, hogy a zárszekrény elhelye­zése végett nem kell az ablakkeretet a rászerelési helyen átvágni s ezzel az 15 ablakkeretet meggyengíteni, hanem a zárszekrény befogadására csupán üreget kivésni. Másik előnye az ablaknyelvzár­nak az, hogy a fordítócsap nem ér keresz­tül az ablakkereten és a zárszekrényhez i>0 nem ráveréssel van erősítve, hanem a zárszekrény rögzítő előrészén e célból kiképzett üregen át megbízható csavarral van rögzítve, amiáltal a teljesen kész, üvegezett ablakon, az ablakzár felszere-25 lése könnyen és veszélytelenül történhetik. Előnye továbbá az ablakzárnak az, hogy szükség esetén könnyen el is távolítható az ablakkeretből és hogy a zárszekrény felszerelési helye az ablakkereten kívülről 30 nem látható. A csatolt rajzon a találmány tárgyának példaképeni kiviteli alakja van feltün­tetve, hol az 1. ábra a zárszekrény rögzítő előrésze, a 85 2. ábra a zárszekrény távlati képe, a 3. ábra a zárónyelv elölnézetben a rögzítő csavarral a 4. ábra a zárszerkény és benne a záró­nyelv a rögzítő csavarral elölnézetben, a zárszekrény rögzítő előrésze nélkül, az 40 5. ábra az oldalán nyitott zárszerkény és benne a zárnyelv, oldalnézetben, a 6.ábra a zárszekrény és fordítócsap képe az ablakkeretre szerelve. A süllyesztett szekrényes ablaknyelv- 45 zár fémből készül és az ablakkeretre sze­geléssel van felerősítve. Az abláknyelvzár rögzítő (a) előrészén a kifelé forduló zár­nyelv részére és a fordító csapot rögzítő csavar hozzáférhetősége végett (b) rés 50 van (1. ábra). Az (a) előrészhez zárt, csonka ékalakú zárszekrény van erősítve (2. ábra), melynek két szemközti (c) és (d) oldalfalán a zárnyelv tengelycsap ki­képzése részére (f) csapágy van üregelve. 55 A (g) zárnyelv csonka ékalakú és egy darabból van kiképezve, vastagabb (h) törzsre kétoldalt (j) és (j1 ) csapra tago­zódik. A (h) törzsön keresztül tengely­irányban négyszögletű (k) csapüreg van 60 a fordítócsap befogadására, melyre merő­legesen csavarmenetes furatban, rögzítő (1) csavar foglal helyet. (3. és 5. ábra). A (g) zárnyelv a zárszekrény két (c) és (d) oldalfalán kiképzett (f) csapágyakba il- 65 leszkedő (j) és (j^tengelycsapokkalfordít­hatóan van a zárszerkénybe foglalva, melynek rögzítő (a) előrészén kiképzett (b) résen át záróhelyzetben derékszögben kifordulhat (5. ábra). A süllyesztett szek- 70 rényes ablaknyelvzár felszerelése úgy tör­ténik, hogy a zárszekrény méretének meg­felelően kivésett (m) ablakkeretbe a zár­szekrény betéve, a rögzítő (a) előrész az

Next

/
Thumbnails
Contents