119388. lajstromszámú szabadalom • Szelepvezérlés mozdony-gőzgépekhez

SZABADALMI BÍRÓSÁG MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI LEÍRÁS 119388. SZÁM. V/C. OSZTÁLY. — JL. 6964. ALAPSZÁM. Szelepvezérlés mozdony-gőzgépekhez. Hugó Lentz & Oo. gyári cég, Bécs. A bejelentés napja 1935. évi október hó 8-ika. Ismeretes, hogy a legtöbb vasútüzem­ben lévő mozdonyainak körtolattyús vezérműve van, melynek üzeme sokkal drágább, mint a modern vezérlőszelep-5 szerkezeteké. Már javasolták, hogy ily mozdonyokat úgy szereljenek fel vezérlő­szelepszerkezettel, hogy a körtolattyút vegyék ki és helyébe szelepeket szerelje­nek fel. Az eddig ismeretes átszerelési 10 módok azonban több okból gyakorlati­lag nem váltak be teljesen, főkép azért, mert a dugattyú kivétele után a szük­séges teret igen kicsire választották, ami a gőz fojtását eredményezte. Több isme-15 retes szerelőmódszernél a vezérmű belső berendezéséhez, különösen a kopásnak alávetett részekhez nehezen lehet hozzá­férni, másoknál pedig a szelepek záró­rugóira gőz jut és a rugóerő rövid idő 20 alatt csökken. A találmány oly módszer körtolattyús vezérlésű mozdonyoknak szelepesvezér­lésére való átszerelésére, mellyel a fent említett összes hátrányokat ki lehet kü-t 25 szöbölni. A találmány lényege az, hogy az eddigi körtolattyús vezérlés helyett, a gőzelosztó teret alkotó ház oldala felől betolt, egy-egy bebocsátó szelepet és ki­bocsátószelepet magába foglaló vezérlő-30 szerkezet van, a szelepeket működtető hajtószervek pedig a vezérlő alkatrészek­től elkülönített, a gőzelosztó teret alkotó : házat kétoldalt lezáró üreges fedélben foglalnak helyet. A bebocsátószelepek 35 szelepkosarai a körtolattyú eltávolított futóhüvelyei helyén, a kibocsátószelepek szelepkosarai pedig a háznak a gőz ki­bocsátására való toldatában foglalnak helyet, úgyhogy a ház egész kereszt­metszetét felhasználhatjuk a gőz átáram- 40 lására és a gőz fojtását biztonsággal meg­gátolhatjuk. A találmány további jellege az, hogy a ház két vége felől betolt vezérlőszervek között, az egymás felé fordított orsóvégek ágyazására, valamint 45 a szelepek zárására való gőz bevezeté­sére, betétdarab van, mellyel a bebocsátó-és kibocsátószelepek záró rugóit felesle­gessé teszi. A rajz 50 1. ábrája a mozdonynak szokásos kör­tolattvúval ellátott hengerét metszetben tünteti fel. Az la. ábra a henger oldalán szelep­pel elzárható és a két hengeroldalt össze- 55 kötő csatorna, mely a mozdony üres járatánál a nyomás kiegyenlítésére való.A 2. ábra az 1. ábra szerinti ház, mely­ben az átszerelt vezérlőszelepszerkezet van elhelyezve. A 60 3. ábra a géphenger egyik oldalán el­helyezett vezérlőszelepszerkezet nagyob­bított léptékben. A körtolattyús vezérművel ellátott mozdonyoknál (1. ábra) az (1) henger- 65 nek (2) öntvénye van, melyet a követ­kezőkben a gőzelosztó teret alkotó ház­nak nevezünk. E házon van az (5) hen­geres furat. A házban két (7) hüvely van ágyazva, melyekben a két (6) kör- 70 tolattyú mozog. Ezek a (10) tolattyú­rúdra vannak erősítve. A gőzelosztó teret alkotó ház két vége a (8) toldatdarabokkal van meghosszab-

Next

/
Thumbnails
Contents