119381. lajstromszámú szabadalom • Eljárás állati bőrökből készült teniszütőhúr készítésére

MAGYAR KIRÁLYI m SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119381. SZÁM. Xl/a. (XX/g.) OSZTÁLY. — G. 8208. ALAPSZÁM. Eljárás állati bőrökből készült tenniszütő- hur készítésére. Glasner Ernő sportárukereskedő, Budapest. A bejelentés napja 1936. évi májns hó 25-ike. A nyers állati bőrt a bőrcserzőiparban egyébként alkalmazott eljárások ntán szá-Taz és áttetsző állapotra kikészítve kb. tenyérnyi nagyságú kerek alakura ki-5 vágva úgy szeleteljük, hogy abból 6—7 méter hosszú kb. 'Amm vastagságú csíko­kat kapjunk. Ez a vágás úgy történik, hogy a kerekre vágott bőr szélébe a kívánt csíkszélesség arányában késsel bevágunk tO és a bevágott csíkot a balkézzel húzzuk, a jobbkézzel vagy kézi géppel pedig a for­gatandó kerek bőrt úgy igazgatjuk, hogy a kivánt hosszú csík kiadódjék. Az így kapott bőrszalagból három da-15 rab kb. 6 méteres -csík összesodrásával ál­lítjuk elő a kivánt hurt. Az összesodrás vizes, vagy flrniszes állapotban történik. Előzőleg a csíkokat vizes vagy olajos flr­niszes állapotban a szőrtelenített külső •20 (szín) felükre összeválogatva úgy helyez­zük egymás mellé, hogy széleik össze­érjenek és így összetapadnak, úgyhogy egy kb. IV2 mm szalagot képeznek. Ezt a szalagot vizes állapotban széleiken egy 25 zsinegből készült hurokra kötjük. A hurokos szalagot az egyik végén sodróhorogra akasztjuk, a másik végét pedig rögzített, de szabályosan csúszó állványban levő horogba akasztjuk. Az így kifeszített hurt ezután megsodorjuk 80 úgy, mint a zsineget a sodrógépen sodor­ják. A sodrás alatt a bőrt állandóan vizezzük vagy íirniszezzük s sodrás után a húrt az előbb említett hurkokkal a hosszúságnak 35 megfelelő távolságban elhelyezett karókra akasztjuk és szárítjuk. Száradás után a kifeszített hurt habkővel kézzel csiszoljuk. Készíthető ez a hur színezett vagy nyers íehér és fehérített állapotban. Fehérítés 40 kénezés vagy hidrogénperoxid-oldat fürdő­ben történik. Ugyanez az eljárás a sebvarrófonal (catgut) készítésére is való, azzal a kü­lönbséggel, hogy vékonyabb és rövidebb 45 a sebvarrófonal és ennek megfelelően kell a bőrcsíkokat előkészíteni és utána meg­felelően sterilizálni. Szabadalmi igénypont: Eljárás állati bőrökből készült teniszütő- 50 hur készítésére, azzal jellemezve, hogy félig kikészített nyersbőrt csíkokra szabdalunk, ezt összesodorjuk olymódon, hogy a szalagsodró horogra hurokkal rögzítjük és a sodrás alatt a bőrt ál- 55 landóan vizezzük vagy íirniszezzük.

Next

/
Thumbnails
Contents