119372. lajstromszámú szabadalom • Takarmányfaszén

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119372. SZÁM. X/e. (IV/h/1). OSZTÁLY. — J). 4941. ALAPSZÁM. Takarmányfaszén. Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler cég, M/m. Fran kf iirt-ban. A bejelentés napja 1937. évi augusztus hó 9-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi augusztus hó 11-ike. Többé-kevésbé felaprított faszénnek a mezőgazdaságban mellék-takarmánykénti alkalmazása már ismeretes. A faszén hozzá­keverésével elkerüljük a gyakran fellépő 5 gyomor- és bélzavarokait és a takarmány­féléknek lehető legjobb kihasználását biz­tosítjuk. E célra igen alkalmas a poralakú fa­széin; hátránya azonban, hogy szállítása 10 és áttöltése, különösen azonban az istálló­ban való feletetése közben a faszén por­zik, ami kellemetlen. Azt találtuk, hogy; a felsorolt hátrányok kiküszöbölhetők, ha a faszén-lisztet, illetve 15 faszénport vízben oldható vagy vízzel duz­zadó kötőanyagokkal sajtoljuk alakdara­bokká. Ily kötőanyag pl. a keményítő, a burgonyaliszt, a korpa, a melasz, a cukor, a zselatin vagy más fehérjetartalmú ter-20 mékiek, a moslék stb. Az említett anyago­kon kívül figyelembe jönnek a különböző sók, amelyek táp-, illetve az állattenyész­tésben a szervezetet felépítő anyagokként használatosak, pl. kálciumklorid, káleium-25 acetát, nátriumMorid stb. Az említett anya­gok külön-külön vagy, egymással keverve alkalmazhatók. Az említett sókkal a leg­egyszerűbben és legbiztosabban akadályoz­hatjuk meg a találmány szerint előállított 30 alakdarabok túlságos kiszáradását, mint­hogy a sók, nedvszívó-képességük foly­tán, mindig tartalmaznak bizonyos ned­vességet. Az új faszén-alaktestek előállítása úgy, 35 történik, hogy a felsorolt kötőanyagokat vízben feloldjuk, duzzasztjuk, faszénporral alaposan összekeverjük és formázzuk. A találmány szerint előnyösein aprószemű szi­tán áteresztett faszénport használhatunk, de durvább szemcséjű keverékeket is hasz- 40 nálhatunk. A pépesített faszén alakítása, ismert módon, a brikettezés vagy tablettá­zás módjára foganatosítható. Különösem előnyös oly brikettezés, melynél rovátkás táblák keletkeznek. Ily módon az éppen 45 Szükséges mennyiségben adagolhatjuk a fa­szenet. Formázás után a faszén-masszákat nem túl magas hőmérsékleten kiszárítjuk, ami­kor is szállításra készek. Használat előtt 50 elegendő, ha a faszén-alaktest adagolandó mennyiségét rövid ideiig vízbe mártjuk és félaprítjuk. E célból elegendő a kézzeül való egyszerű összenyomás, amikor ^közvet­lenül apró darabos faszén-masszát kapunk, 55 mely a legkisebb mértékben sem porzik. A masszát azután a takarmányhoz ke­verjük. Meglepő, hogy a találmány szerint elő­állított alaktestek ugyan elég kemények, 60 tehát a szállításra igen alkalmasak, a vízbe való mártás után azonban igen könnyen használatra alkalmas alakba vezethetők át Szabadalmi igénypontok: 1» Takarmányfaszén, azzal jellemezve, 65 hogy vízben oldható vagy vízben duz­zadó kötőanyaggal aláktestté sajtolt faszénporból álL 2. Áz 1. igénypontban védett takarmány­faszén kiviteli alakja, azzal jellemezve, 70 hogy a kötőanyag az állattenyésztésben táp-, illetve szervezetfelépítő-anyagként használatos só.

Next

/
Thumbnails
Contents