119354. lajstromszámú szabadalom • Fali lámpa irányított fénysugárral

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 119354. SZÁM. Vll/h. OSZTÁLY. — S. 16777. ALAPSZÁM. Fali lámpa irányított fénysugárral. vitéz Sallay Arisztid oki. gépészmérnök, Miskolc. A bejelentés napja 1937. évi február hó 26-ika. A találmány szerinti villamos fali lámpa célja elsősorban hálószobákban ágyak fö­lött elhelyezve az, hogy fényt vessen arra az ágyra, hol a fény szükséges, viszont ár-5 nyékban hagyja azokat a helyeket, ahol a fény kellemetlen. A jelenleg használatos éjjeliszekrény lámpák rossz fényt adnak £z ágyban olvasáshoz, mert ferdén, oldal­ról világítanak, azonkívül megvilágítják 10 mindkét ágyat, holott ez sokszor nem kívá­natos, mert alvásban zavarja a másikat. A forgalomban lévő falikarok fénye jobb ugyan, de ez sem oldja meg azt, hogy csak oda világítson, ahol ez szükséges. A 15 forgalomban lévő falikarok ugyanis nem fémernyősek, hanem mind általános vilá­gítást adnak. Ezen hátrányon segít a fali lámpa irá­nyított fénysugárral. Készülhet számtalan 20 változatban, de lényege mindig az, hogy a fény csak meghatározott irányban jut­hat el, míg más oldalra árnyékot vet. Egye­síti tehát magában a falikar felülről jövő jobb fényét és a fémernyős lámpák fény-25 irányvető, illetőleg árnyékoló hatását, az­zal a külömbséggel, hogy az egyik ágy teljesen árnyékban maradhat, amit éjjeli­szekrényen elhelyezett lámpával soha el­érni nem lehet. Egyik megoldási mód az, hogy a fali 30 lámpában két izzó van elhelyezve, melye­ket egymástól, egy át nem látszó anyagból, fémből, tükörből stb. készült kis árnyé­koló fal választ el. A két izzó külön-külön vagy egyszerre is gyújtható és e szerint 35 a két ágy közepe fölött felszerelt fali lámpa vagy csak egyik, vagy másik, vagy mindkét ágyra világít (1. ábra). Ha ezt a fali lámpát függőlegesen közé­pen elmetszve képzelem, úgy a két háló- 40 szobai ágy fölött két fali lámpa nyer el­helyezést, melyek mindegyikén rajta van az árnyékoló falacska s így egyik sem vet fényt a másik ágyra (2. ábra). A mellékelt rajzokon az árnyékoló fa- 45 lacska. illetőleg tükrözés «A» jelzéssel van mindenütt ellátva. Szabadalmi igény: Villamos fali lámpa, jellemezve át nem látszó anyagból való olyan helytálló ár- 50 nyékoló felülettel, amely úgy van elhe­lyezve, hogy ennek segélyével a fali lámpába helyezett izzólámpa a fal sík­jára merőleges függőleges sík jobb, vagy bal oldalát tetszés szerint árnyékolja, 55 vagy megvilágítja. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents