119340. lajstromszámú szabadalom • Tartószerkezet töltőtollakhoz

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119340. SZÁM. IX/a/b. OSZTÁLY. — E. 5187. ALAPSZÁM. Tartószerkezet töltőtollakhoz. Eylenburg- Kurt műszaki főtanácsos, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi október hó 13-ika. Ismeretesek töltőtollakhoz való tartó­szerkezetek, melyek valamely alapra, rend­szerint íróasztalra helyezhető lapból és ehhez ferde szögben csatlakozó, a töltőtoll 5 befogadására való tölcsérből vannak. Az eddigi efajta szerkezetek hátránya, hogy a tölcsért az íróasztalon nem rögzített, idei-mozgó és így gyakran kényelmetlen lap tartotta. 10 A találmány értelmében ezt a hátrányt úgy kerüljük el, hogy a töltőtoll1 felvéte­lére való tölcsért gumiszívótölesérreli hoz­zuk kapcsolatba, mely az íróasztalra bár­hol szilárdan rányomható. 15 A mellékelt rajz a találmány szerinti tartószerkezet példaképem foganatosítási alakjait mutatja és pedig az 1. ábra az egyik megoldás függőleges metszete, míg a 20 2. ábra a szerkezet változatát felülnézet­ben szemlélteti. Az 1. ábrán látható megoldásnál az (1) gumitölcsérre a (2) nyakrész van erő­sítve, melyre megfelelő szögben a töltő-25 tollszár befogadására való (3) tölcsért csa­varoljuk. Az egész szerkezet sima író­asztal- vagy más asztallapra egyszerű rá­nyomással szilárdan felerősíthető, mivel a légnyomás az egészet aránylag nagy 30 erővel tartja. A 2, ábra nagyobb szerkezetet mutat, mely két töltőtollszár és esetleg egy vagy több egyéíb íróasztali felszerelés tartására alkalmas. A szerkezet alapja a (4) tartó-35 lap, mely célszerűen lágy gumiból készül, úgy hogy ennek alsó oldalán magából a lap anyagából az (1) szívótölcséreket ala­kíthatjuk ki. Természetes azonban, hogy a (4) lap más anyagból is lehet, amikor is "az" szívótölCsereket ragasztással vagy 40 más alkalmas módon rögzítjük a (4) lap alsó oldalán. Bármelyik esetben a (4) lap az íróasztalon vagy más alapon egyszerű rányomással rögzíthető és azt az 1. ábra kapcsán említett módon a rajta levő sze- 45 relvényekkel együtt az (1) szívó tölcsérek tartják. A (4) tartólapra már most bármilyen íróasztali szerelvény helyezhető. A 2. áb­rán látható foganatosítási példánál a (4) 50 laphoz két (3, 3) töltőtolltartó tölcsér van erősítve és ezenfelül a (4) lapban hároim (5) csavarhely van, melyekkel bármilyen, megfelelő csavarmenettel ellátott felszere­lési tárgyat hozhatunk kapcsolatba, így 55 pl. a töltőtollakhoz tartozó tintatartókat vagy egyéb töltőtollalkatrészeket. A csa­varkötés helyett más kapcsolószervek, pl. rugós szorítók is alkalmazhatók. Szabadalmi igénypontok • 60 1. Rögzítőszerkezet töltőtollakhoz, a töltő­tollszár befogadására való tölcsérrel, az­zal jellemezve, hogy a tölcsér gumiból készült szívótölcsérhez van erősítve. 2. Az 1. igénypontban védett rögzítőszer- 65 kezet foganatosítási alakja, azzal jelr­lemezve, hogy a töltőtolltartó tölcsér a szívótölcsérrel tartólap közvetítésével van egyesítve. 3. A 2. igénypontban védett rögzítőszer- 70 kezet foganatosítási alakja, azzal jel­lemezve, hogy a tartólap alsó oldalán egy vagy több szívótölcsér, felső oldalán

Next

/
Thumbnails
Contents