119291. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aluminiumklorid előállítására

Megjelent 1938. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^ SZABADALMI RTRdSÁfi ÿML SZABADALMI LEÍRÁS 119291. SZÁM. IV. h/l. OSZTÁLY. Ik. 723C. ALAPSZÁM. Eljárás aluminiumklorid előállítására. Rubrcbenne Aktiengesellschaft cég, Oberhaiisen-Holten. A bejelentés napja 1937. évi május bő 24-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi június hó 22-ike. Alumíniumnak, pl. forgácsok alakjá­ban, gázalakú sósavval való reakciója magában véve ismeretes. Ez a reakció azonban csak magasabb hőmérsékleteken 5 ifi egy végbe. Használható reakciósebes­ségek elérésére oOO C° és 600 C° közötti hőmérsékletek szükségesek és ezenfelül az alumíniumnak csak 65—75°, -a alakul át aluminiumkloriddá, míg az aluminium­­io nak fennmaradó része a reakcióban többé részt nem vevő salakszerű anyagot alkot. Már javasoltak olyan eljárást is, mely szerint az alumíniumot ömlesztett cink­­kloridban szuszpendálták és klórhidro- 15 géngáz bevezetésével aluminiumkloriddá alakították át. Ez a reakció ugyan már alacsony hőmérsékleteken megy végbe, azonban számos nehézség lép fel. Azt találtuk már most, hogy egyálta­­•20 Ián nem szükséges fölös cinkkíoridot al­kalmazni, mert ha fémes alumíniumot klórhidrogén számára könnyen megtá­madható vá teszünk, erre a célra cink­­kloridnak már igen csekély mennyiségei, 25 pl. 1—2% elegendők. így pl. csak Í% ZnCl., hozzáadására már 300-—500 C°-on erélyes reakció lép fel és az aluminium­­nak több mint '.¡0" -a sima lefolyású reakcióban AlCl3-dá alakul át. Emellett még csak nem is szükséges a cinkkíoridot 30 az alumíniummal összekeverni. Elegendő például, h a a ki ó r hi drogé ngázt aluminium­­mal való érintkezése előtt fokoz rtt hő­mérsékleten cinkklorid felett vezetjük el, amikor is a gáz kismennyiségü cinkklori- 35 dót visz magával, mely az aluminium és a klórhidrogén közötti reakció gyorsítá­sára elegendő. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás szublimált aluminiumklorid 40 előállítására, fémes alumíniumnak klórhidrogénnel magas hőmérséklete­ken véghezvitt reakciójával, azzal jellemezve, hogy az átalakítandó alu­minium hoz cinkkíoridot adunk. 45 2. Az 1. igénypontban védett eljárás foganatosítási módja, azzal jellemez­ve, hogy az átalakítandó alumínium­hoz cinkkíoridot 1 —2° -nyi mennvi­s ég ben adunk. 50 M ISA'S Pallas nyomda. Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents