119275. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés palackzáró kupak előállítására

Megjelent 1938. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI #“# SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119215. SZÁM. XVIII/d. (XVI/a.) osztály. — I). 4970. alapszám. 10 15 Eljárás és berendezés palaekzáró kupak előállítására. Dansk Crown-Cork Fabrik ved Aage Weybye-Lassen cég*, Kopenhagen. A bejelentés napja 1937. évi október hó 11-ike. Palackok és más i'olyadéktartályok ismert záró kupakjait alul parafa- vagy kartontárcsa borítja és ez utóbbit gyak­ran a palackban foglalt folyadékkal szem­ben indifferens anyagból készült lap vonja be. A lapnak, mely kisebb átmé­rőjű a felette fekvő parafatárcsánál, melyre rá van ragasztva, központ; s fek­vésűnek kell lennie. Az ily kupakok gyártásánál nehézséget okoz a parafa­tárcsára ragasztandó lap pontos köz­­pontosítása. Ily elhelyezés azért fontos, mert nem központos fekvésnél a palack tartalma kifolyik. Már javasolták a parafatárcsába kerek hasíték vágását, a hasíték széleinek visz­­szahajtását úgy, hogy szélei szétálijanak és a tárcsa iehajlított peremének a hasí­tékba sajtolását, végül a lappal egyesí- 20 tett tárcsának a kupakba helyezését. Ez az eljárás sok műveletet igényel, emellett költséges és bonyolult. A találmány a lapnak a parafatárcsá­hoz képest pontos és gyors központosí- 25 tását teszi lehetővé, egyszerű eszközök­kel, ragasztás nélkül. A találmány szerinti eljárás lényege az, hogy a sima, azaz peremnéíküli lapot, pl. kiálló szélű, önműködően kcz- 30 pontosító kölyüvel sajtoljuk be a parafa­­tárcsába. A kölyü kiálló széle a parafatárcsát maradandóan deformálja, miközben a benyomat külső széle rézsútos — szinte 35 csonkakúpalakú — lesz és ily módon a besajtolt tömítőlapot rögzíti, míg Ha az ily módon besajtolt lapú parafa­tárcsával felszerelt fémkupakot a palackra erősítjük, a besajtolt lap pontosan a -m palack szájnyílása fölött helyeződik el és a parafalap, a fellépő nyomás hatására, kissé a lap széle fölé nyomul és így fo­lyadék nem futhat a lap mögé és a lap meg szorosabban ül. 45 Míg az ismert kupakoknál a fém-, celloián- vagy más védőlap a parafatár­csán fekszik, úgyhegy ez utóbbiba idővel mindinkább belemélyed és ily módon a kupak tömítőképességét csökkenti, addig 50 a találmány szerinti elrendezésnél a lap már eleve a parafatárcsában fekszik, úgyhogy a kupak állandóan megtartja t ö mit ő k ép e s s ég ét. A rajz a 1a;á mány szerinti berendezés 55 példaképem kiviteli alakját szemlélteti. Az 1.. ábra a belső lapnak a parafatárcsán való felerősítési módját szemlélteti. A 2. ábra a találtrány szerinti kupakzár, használatban. 60 Az 1. ábrán (1) a (2) kupakot rögzítő központosító patron, (3) a parafatárcsa és (4) a kicsákozott síma, belső lap, amelyet a csőalakú (5) dugattyú (7) vágó éle sajtol be a (3) parafatárcsába, 65 melyet csonkakúpalakban maradandóan deformál. Ezután a belső (6) dugattyú a (4) lapot a parafatárcsa cscnkakúp­­alakú benyematába sajtolja, úgyhogy a benyomat pereme a tárcsa szélét jói 70 rögzíti. A találmány szerinti kupak fazekak, lap közepe domború alakot vesz fel. más. befőttes üvegekstb. elzárására is alkal­nyomdahiba's

Next

/
Thumbnails
Contents