119262. lajstromszámú szabadalom • Töltény lőfegyverekhez

Megjelent 1938. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119262. SZÁM. XIX/c.. osztály. — 8. 16834. alapszám. íO 15 '20 30 35 Töltény lőfegyverekhez. Sageb Société Anonyme ele Gestion et d’Exploitation de brevets cégr, Fribourg-ban (Svájc), mint Edgar William Brandt párisi lakos jogutódja. A bejelentes napja. 1937. évi április hó 2-ika. Franciaországi elsőbbsége 1936. évi április hó 3-ika.. A találmány mindenféle lőfegyverekhez, főként pedig önműködő lőfegyverekhez al­kalmas töltény. A szokásos töltényeknél a lövedék csak hátsó végével nyúlik be a hüvelybe, úgyhogy a töltény hossza csak valamivel kisebb a lövedék és a hüvely hosszának összegénél. A találmány szerinli tölténynél viszont a lövedék hosszának legnagyobb része a hüvelyben van. Előnyösen úgy készítjük a töltényt, hogy pl. csúcsíves gyújtóval meg­­gyujtolt robbanólövedék esetén csupán ez a gyújtó nyúljék ki a hüvelyből és a túl aj­­donképeni lövedék egész teste a hüvely­ben legyen. Ilymódon tömör kialakítású töltényt ka­punk. amely lehetővé teszi, hogy a muní­ciónak a fegyver töltényűrébe való beve­zetéséhez szükséges visszalökés útját csök­kentsük és így lehetővé válik, hogy különö­sen önműködő lövőfegyvereknél az egyes lö­vések egymásutánját jelentősen meggyor­sítsuk. A találmány másik jellemzője szerint a töltényhüvely belsejében elhelyezett beren­dezés biztosítja a lövedék hátsórészének vezetését a röpítés kezdetén. Ezt a beren­dezést pl. a töltényhüvellyel szilárdan ösz­­szekötött vezetőhüvely alkothatja, amely a lőportöltésbe merül. Ez a hüvely előnyö­sen a röpítőtöltés egy részét tartalmazza, amely esetben furatok lehetnek benne, amelyek biztosítják az egyensúlyt a hüve­lyen belül és a hüvelyen kívül lévő rob­­banó löl léssel fejlesztett nyomások között. A találmány egyéb előnyei és jellemzői az ill következő részletes leírásból tűnnek ki. Az 1. ábra a találmány szerinli, lövőfegyver 40 töllényürében lévő töltény tengelymet­­szete. A 2. ábra egy részlet nagyobb léptékű rajza. A 3—5. ábrák szerkezeti változatok tengely- 45 metszetei. Az 1,. és 2. ábra szerinli példaképem, megoldási' alaknál a tölténynek a röpítő­töltést befogadó (2) töltényhüvelyben el­helyezett (1 lövedéke van. A lövedék hosz­­szának legnagyobb részén behatol a töl­­lényhüvely belsejébe. Csupán mellső csúcs­íves része, amely a (3) gyújtót foglalja magába, nyúlik ki elől a hüvelyből,. A lövedék hátsórészét a töltényhüvelyben me­reven megerősített (4) hüvely vezeti és központosítja. Az 1. és 2. ábra szerinti megoldási alaknál a vezetőhüvely (4a) fe­nékrészéi csavarmenetek rögzíiik a töltény­­hüvely (5) fenekében, de természetesen a (4) vezetőhüvely bárminő más alkalmas módon is egyesíthető a töltényhüvellyel, pl. oldalfalainál sugárirányú, központosító peckek erősíthetik meg vagy a töltény­­hüvely sugárirányú peckei központosíthat- 65 50 55 60 A vezetőhüvely (4a) feneke a (6) gyu­tacsot tartja. A lőportöltet a (4) vezető­hüvelyben és ez utóbbi, valamint a (2) töltényhüvely és lövedék közti gyűrűalakú 70 (7) lérben van. A (4) vezetőhüvely ol­dalfalaiban levő (8) nyílások biztosítják a vezetőhüvely belsejében és külső részén

Next

/
Thumbnails
Contents