119234. lajstromszámú szabadalom • Eljárás önmagukban nehezen oldódó gyógyszerek injiciálható vizes oldatainak oldásközvetítők segélyével való előállítására

Megjelent 1938. évi október lió 15-én. 10 MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119234. szám. IV ll 2. OSZTÁLY. — C. 491o. ALAPSZÁM. Eljárás önmagukban nehezen oldódó gyógyszerek injiciálható vizes oldatainak oldaskozvetito'k segélyével való előállítására. Chinoin gyógyszer és vegyészeti termékek gyára r. t (dr. Ivereszty és dr. Wolf), Újpest. A bejelentés napja 1937. évi január hó 20-ika. A zsírsavak amidjait és azok nitro génen helyettesített mono- és diaiki származékait már többízben ajánlották oldásközvetítőknek. A dialkilacetamid azonban mérgesnek bizonyult, a monoetilacetamid oidó­­képessége pedig a legtöbb esetben nem elégséges. Kísérleteink azzal a meglepő ered­ménnyel jártak, hogy a borostvánkősav nitrogénen alkillal helyettesített imidjei kitűnő oldásközvetítők. így a borostyán­­kősav-etilimid állatkísérletekben nem mutatkozott mérgesnek és nem hat izga- 15 tóan a szövetekre, az intramuszkuláris-os etilszukcinimid oldatban vagy bőr alá való befecskendezésnél. Példák: 1. 5 gramm trimetoxi-dioxi-fuxont, mely magában vízben gyakorlatilag old-20 hatatlan, 100 ccm 35%-os borostvánkő­­sav-etilimid vizes oldatában oldunk. 2. 5 gramm amidobenzolszulfamidot 2o gr etilszukcinimid 75 gr vízben való oldatában oldunk. 1- 8% kámfort oldani Szabadalmi igények: ........................... i ' * I tiljái as önmagukban vízben oldhatat­lan, \ ag\ nehezen oldható gyógysze­rek injiciálható vizes oldatainak elő­­állításáia, azzal jellemezve, hogy az önmagukban vízben nehezen oldódó vagy oldhatatlan gyógyszerek vizes oldatát alkilszukcinimid, mint oldás­közvetítő segélyével állítjuk elő. Az 1. igényben védett eljárás kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy pen­­taoxi-fuxont, illetőleg annak hidroxil­­ban alkilált derivátumait, melyek a benzolmagban is tartalmazhatnak al­­kilcsoportokat, etilszukcinimid és víz elegyében oldunk. A 2. igénypont kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy para-amido-benzol­­szulfamidot etilszukcinimid vizes ol­datában oldunk. 30 35 40 45 Paüas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents