119219. lajstromszámú szabadalom • Hősugárzó cső fűtőtestekhez

Megjelent 1938. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119219. SZÁM. II/li., (XVI/b.) osztály. — O. 1398. alapszám. Hősugárzó cső fűtőtestekhez. Ortutay Gergely nyugállományú számvevőségi tanácsos, Gyömrő. A bejelentés napja 1936. évi szeptember hó 10-ike. es gazda-A találmány olyan készülék, amely a fűtéssel termelt hő felfogására ságos kisugároztatására való. A találmány kimagasló előnye abban 5 nyilvánul meg, hogy minden eddig alkal­mazott, hasoncélú készülékek teljesít­ményét meglepő mértékben felülmúlja, így igen jó és olcsó fűtést, ennek folytán pedig számottevő tiizelőanyagniegtakarí- 10 fást eredményez. Emellett kivitele igen egyszerű, a legközönségesebb kályhák­hoz is könnyen alkalmazható és előállí­tása haszontéljesítményéhez mérten, rend­kívül olcsó. 15 A mellékelt rajz a találmány egyik legegyszerűbb kiviteli alakját, közönséges kályhához alkalmazva tünteti fel és pedig az 1. ábra a készülék felső könyökrésze, a 20 2. ábra a készülék középrésze, a 3. ábra a készülék alsó könyökrésze, és a 4. ábra a készüléket kályhára fel­szerelve, oldalnézetben tünteti fel. A találmány jellegzetességét voltaké- 25 pen az (a) kályhacső s ennek közepén végig vonuló (b) hősugárzó cső beépítése, illetve e kettőnek együttese adja meg. Az (a), (b) csövek összeépítése a kályha­csövekhez hasonló hosszúságú darabré- 30 székből, a szükséghez mérten és annak ismeretes módja szerint történik. A (c) könyökcsövet, valamint a (d) fedőlapot mind az alsó, mind a felső könyöknél légmentesen és szilárdan kell 35 építeni az (a) csodarabba. E (d) fedő­lapok, a hősugárzó (b) csőrésszel együtt az (a) csövekből kiemelhetők. A (b) hő­sugárzó cső alsó vége a padlóhoz 5—10 cm-nyire Az (a) ismeghosszabbítható. kályhacső és a (b) hősugárzó 40 cső közötti méretkülönbségnek a (c) legalábbis könyökcsövek ürbőségével azonosnak kell lenni. Az (a) kályhacsőnek bővülése ehhez képest előny, szűkülése pedig hátrány. A készülék nagysága a kályha, illetve a 1 ütőtest kivezető csövéhez igazodik. A találmány nagy hőkihasználó ké­pessége, mellyel hasonló célú berende­zéseket felülmúl, onnan ered, hogy a fűtőtestből, az (a) kályhacső üregén át forró füst törekszik kifelé s a (b) hő­­sugárzó csőben lévő levegőt felhevíti, minek folytán abban felfelé irányuló légáramlás indul meg és ily módon a benne állandóan hevített levegőt, a felső nyitott végén át, a fűtendő helyiségnek adja át. Ennek helyébe a (b) hősugárzó cső alsó végén, mely a szoba hideg lég­rétegébe ér le, hideg levegő nyomul, mi­által a levegőnek a (b) csőbe áramlása, felhevülése és kiáramlása állandó és olv 45 50 55 60 gyors lesz, hogy a fűtendő helyiség min­den részének levegője rendkívül gyorsan felmelegszik. Másrészt pedig az (a) kály- 65 hacső közepébe épített (b) hősugárzó cső palástja a kitörekvő, forró füstgázát széttágítja, az (a) kályhacső belső palást­­jához szorítja, a melegét ennek átadja és ezáltal a kályhacső köpenyén át 70 ugyancsak számottevő hőtöbbletet nye­rünk. E kettős teljesítménynek: együtt­hatása meglepő eredménnyel jár," ~ úgy hogy e csőrendszer valóságos második nyompamiba's

Next

/
Thumbnails
Contents