119202. lajstromszámú szabadalom • Fogaskerekes sebességváltó

.MeRjelent 11)38. évi október lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ®5Éf* SZABADALMI BÍRÓSÁG ligái SZABADALMI LEÍRÁS I 19202. SZÁM V <1/3. osztály. — C. 4897. ALAPSZÁM. Fogaskerekes sebességváltó. lova?» Czaykowski Emánuel oki. gépészmérnök, őrnagy, Budapest. A bejelentés napja 1936. A találmány fogaskerekes sebesség­­váltó, főleg belső elégésü motorral hajtott szárazföldi járművekhez, mint pl. trak­torokhoz, szántógépekhez, simáitokhoz, 5 harcikocsikhoz, teher- és személyautók­hoz, stb. A találmány szerinti sebességváltó a logaskerekes sebességváltóknak abba az ismeretes csoportjába taitozik, melynek 10 tagjainál a sebességváltó legalább két, rendszerint azonban több, olyan oldható tengelykapcsolót, rendszerint dörzskap­­esolót foglal magában, melyek mindegyike a teljes niotoi teljesítmény, azaz a motor 15 maximális, sőt át tételezés útján adott esetben már meg is növelt, forgató­­nyomatékának átvitelére van méretezve. E tengelykapcsolókat a bejövő energia­­forrás, pl. a motor állandóan hajtja és -’0 működtető szerveik olyan elrendezésűek, hogy mindegyik tengelykapcsoló kii¡ön­kii lön nyitható és zárható és rendszerint egyidejűleg csak egy tengelykapcsoló lehet zárt helyzetben, míg a sebesség- 25 váltó „nyitott“, azaz üresjárási helyzeté­ben az összes tengelykapcsolók nyitva vannak. Az eddig ismeretes ilyen sebes­ségváltóknál rendszerint minden áttétel­hez külön tengelykapcsoló tartozott, 30 melynek működtetésével kellett az illető áttételt adó, egymással állandóan kap­csolódásban lévő fogaskerekek alkotta, fogaskerékpárt ki- és bekapcsolni. Az ilyenfajta eddig ismeretes sebesség- 35 váltók szerkezete elég bonyolult és drága volt, a fogaskerekeket tartalmazó sebes­ségváltóházban elhelyezett sok oldható évi november hó 14 ike. tengelykapcsoló e ház méreteit erősen megnövelte és olajban futó, soklamellás dörzskapcsolók alkalmazását tette szűk- 40 ségessé, melyeket rendszerint pneumati­kus és/vagy villamos úton működtettek, miéitis az ilyen sebességváltók eddig főleg csak vasúti üzemek, pl. sínautók, céljaira voltak alkalmasak. 45 A találmány azon a felismerésen alap­szik, hogy úgy elvi, mint konstruktív és főleg üzemi szempontból rendkívül elő­nyös és igen tág használhatósági körű sebességváltót kapunk, ha a fenti cső- 50; portba tartozó oldható tengelykapcsolós sebességváltót a találmány szerint a nor­mális: pl. a fogaskerekek vagy körmös­­kapcsolóik tengelyűken való eltolásával ki- és bekapcsolható, sebességváltókkal 55 való olyan kombinációban készítjük, melynél minden egyes, a motor által állandóan hajtott tengelykapcsoló két vagy több áttétel külön-külön be- és ki­kapcsolható fogaskerekeit hajthatja, 60 mely fogaskerekek egyenként isméit mó­don, pl. maguknak a fogaskerekeknek va gy kor mc s kapcső ló i k 11 a k t enge ly ü kön való eltolásával, kapcsolhatók ki és be. Emellett ezek az eltolható fogaskerekek 65 és/vagy körmöskapcsolók előnyösen olyan elrendezésűek, hogy bekapcsolá­sukkor önmagában véve ismert módon azonos vagy közel azcncs kerületi sebes­ségekre szinkienizálódnak. Igen előnyös 70 továbbá, ha az egyes oldható tengely­­kapcsolók által hajtható fogaskerekeket úgy rendezzük el, hogy egy-egy tengely­­kapcsoló ne a közvetlenül egymásután nyo mdamiba's

Next

/
Thumbnails
Contents