119191. lajstromszámú szabadalom • Díszburok virágcserepek számára

Megjelent 1938. évi október lió 15-én. IlffYAB KIBlLTI ^^^^ SZABADALMI BIEÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 119191. SZÁM. Vl/a. (Xl/b.) OSZTÁLY. — JR. 7ál2. ALAPSZÁM. Díszburok virágcserepek számára. Rab Károly kertész és Walter Károly kereskedő, Wien. A bejelentés napja 1938. évi február hó 12-ike. Ausztriai elsőbbsége 1937. évi július hó 10-ike. A találmány tárgya oly díszburok min­denféle virágcserép részére, mely gumi­ból való, önmagában zárt köpenyből áll. Az ilyen díszburkoknak amennyire lehet, lenge külsejük legyen és a lehető leg-5 kisebb mértékben akadályozzák meg azt, hogy levegő érje a virágcserepeit. Az ed­dig ismert hasonló gumiból készült dísz­burkok e feltételeknek nem felelnek meg, mert a legtöbb esetben a cserép a fenekén 10 teljesen el Van zárva és a külső benyomás is a köpeny zeg-zugos volta és azáltal is, hogy a cserépforma megtartása zsineggel történik, nem éppen lenge. E hátrányok megszüntetése végett a 15 díszburok a találmány értelmében úgy van kiképezve, hogy a kreppapiroshoz hasonlóan bordázott köpeny felső és alsó széle hullámszerűen van kiképezve és fe­dőszárnyakkal van merevítve, úgy hogy 20 fent és lent egy-egy zárt gyűrűkarima keletkezik. Ezáltal — aioha a köpenynek feneke nincs — azt érjük el, hogy a dísz­burok szilárdam megáll és a levegő ke­ringése alulról felfelé biztosítva van. 'A 25 köpeny felső széle a vékonyfalú dísz­buroknak jó támaszt nyújt, miáltal feles­legessé válik zsineg alkalmazása és a dísz­burok természetes lenge benyomást kelt, mintha kreppapirosból lenne. 30 Hogy a virágcserepet rendesen el lelhes­sen helyezni, a díszburok a találmány ér­telmében úgy van kiképezve, hogy az alsó köpenyszélnék sugarasan (elrendezett rán­cai vannak, amelyek a gyűrűkarimával 35 egyetemben egy a cserép felé nyitott csé­székből álló íkoszorút alkotnak, az előbbi­ekben a lecsepegő víz felgyülemlik. A rajz a találmány szerinti díszburok kiviteli alakját az 1. és 2. ábrában szemlél­tető és felülnézetben mutatja, a díszburok 40 külalakja úgy van kiképezve, minthakrep­papírból lenne. Az (1) díszburok kaucsuk beöntése által megfelelő üreges formákban előállítható és a cserép kúpos formájához hozzá van 45 illesztve. A felső és alsó széle egy (3) és (4) szerinti hullámosítással van kiképezve, ami kreppapírosnál csak húzással érhető el. E hullámosítás hatását, amely már ön­magában véve is a díszburkot bizonyos 50 mértékben alakjára nézve rögzíti, a ki­domborodást beborító (5, 6) szárnyak (lef­fentyűk) öregbítik, úgy hogy fent és lent egy-egy gyűrűkarima keletkezik. Az alsó gyűrűkarima a díszburoknak — szélének 55 hullámosítása révén — nagyobb talpfelü­letet nyújt, úgy hogy a burok szilárdabban áll. Az alsó szél huiilámosítását sugarasan elrendezett (7) redők (ráncok) képezik, amelyek a (6) talpfelületi karimával egy- 60 beolvadtak és a (6) karimával együtt egy a cserép felé nyitott (8) csészékből álló koszorút alkotnak. E csészék a szivárgó víz' felgyülemlésére szolgálnak, amely a virágcserépről lecsepeg. 65 Szabadalmi igénypontok: 1. Díszburok virágcserepek részére, mely gumiból való, önmagában zárt köpeny­ből áll, azzal jellemezve, hogy a krep­papiroshoz hasonlóan bordázott gumi- 70 köpeny mindkét széle hullámosítva és kidomborodásaík szárnyakkal (leffen­tyűkkel) vamnak beborítva és merevítve,

Next

/
Thumbnails
Contents