119176. lajstromszámú szabadalom • Egyesített gyermekfürdőkád és pólyázóasztal

Megjelent 1938. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 119176. szám XXI/a. OSZTÁLY. — K. 14138. ALAPSZÁM. Egyesített gyerxaekfürdőkád és pólyázóasztal. Koch Edit hivatalnoknő, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi október hó 28-ika. Pólyásgyermekek fürdetését eddig ren­desen az asztalra, vagy zsamolyra helye­zett lavórban, vagy gyermekkádban vé­gezték és azután a gyermeket az asztalon 5 szokták bepólyázni. Ez többnyire nagy rendetlenséget okoz a lakásban, minthogy ilyenkor az asztalról minden egyéb tár­gyát le kell rakni. Kisebb lakásban, ahol szűk a hely, a kádnak, illetve lavórnak 10 a lakásban való elhelyezése is gondot okoz. A találmány oly egyesitett gyermek­fürdekád és pólyázóasztal, melyet a lakás bármely részében fel lehet all.tani, 15 tehát külön zsámolyra, vagy asztalia szükség nincs és használat utan lapcsia össze lehet csukni, vgyhegy igen kicsiny helyen megfér. Az egyesített fürdőkád és pólyázóasztal könnyen szálLtható, 20 úgyhogy nyaralóba is kényelmesen ki­vihető. A találmány a csatolt rajzon példa­képen felvett kiviteli alakjában van fel­tüntetve és pedig az 25 1. ábra a berendezés elölnézete,pólyázó­asztallá alakított helyzetben, a 2. ábra a berendezés oldalnézete fürdő­káddá alakított helyzetben, a 3. ábra pedig a füidőkadnak és a víz-30 szintes helyzetbe forgatott asztallapnak felülnézete. A rajzon (a) jelöli a gyermekfürdő­kádat, mely összehajtható vízhatlan anyagból, pl. gumiból, viaszkosvászon­sr> ból vagy hasonlóból készül. E kád fene­kén (b) folyadéklebocsájtónyílás van, melyhez az elzárószeleppel, vagy pedig tetszésszerinti ismert (c) szorítószerke­zettel ellátott (d) cső csatlakozik. Az (a) kád két oldalsó (f) lábpárnak felső végeit 40 egymással összekötő, hosszirányú (g) mtrev^tóiudakra van erősítve. Két-két oldalsó (f) láb középen keresztezi egy­mást és a (h) forga scsappal van egymáshoz erés-tve, mely kerül a két láb csuklósan 45 szétnyitható, vagy összecsukható. Az (f) lábak tgyik hcssziiányú (g) merevitő­rúdjahez (i) fülek vannak erősítve, me­lyeknél fegva a pólyázóasztal az (a) kád taitoallványzatahcz kapcsolódik. Ez asz- 50 tal a *k, m) ludakból összetett keretből, valamint az (m) keretrudakon átvetett, hajlékony anyagú (n) taitólapból áll. Az asztal (k) kerttrúdjai át vannak buj­tatva az (i) füleken és ezáltal az asztal az 55 (f) labakhoz kapcsolódik. Az (n) asztal­laphoz (o) heveder van erősítve, melynek vége hozzáerősíthető a kétoldalt lévő (f) lábak között eliendezett és két végével e lábak furataiban rögzített (p) merevítő- 6o rúdhoz. Használaton kívüli helyzetben az (f) lábak a (h) csapok körül össze vannak csukva, az (n) asztallap pedig az össze­csukott lábak síkjában fekszik. Ekkor a 55 berendezés kicsiny helyet foglal el. Ha az (f) lábakat szétnyitjuk a 2. ábra szerinti helyzetbe, akkor a berendezés füidókádként használható. A kádból az elhasznált vizet a (b) nyíláson, illetve (d) 70 csövön vezetjük el, a csövet összeszorítva tartó (c) csiptetószerkezetnek kioldása után. A gyermek megfürdetése után az (n) asztallapot vízszintes helyzetbe forgatjuk 75 (3. ábra) és ebben a helyzetben az (f)

Next

/
Thumbnails
Contents