119171. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet munkahelyek megvilágítására

MAGYAR KIRÁLY SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 1 ! I> 1 71. SZÁM. YII/LL. OSZTÁLY. I. 3836. ALAPSZÁM. Szerkezet munkahelyek megvilágítására. Ipper Ferenc elektrotechnikus és Schwarcz Andor iparos, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi november hó 2-ika. A találmány szerkezet munkahelyek megvilágítására kisfeszültségű villamos izzólámpával. Munkahely a találmány szempontjából bármilyen foglalatoskodás 5 helye, mely megvilágítást, különcsen szo­rosan körülhatárolt, éles, árnyékmentes megvilágítást igényel. A találmány szá­mos alkalmazási tere közül példaképen, de nem kimerítő felsorolás gyanánt fel-0 említjük a következőket: írótollak, töltő­tollak, irónok, rajzeszközök, műszaki és orvosi szerszámok, pl. fogorvosi fúrók, kozmetikai müveletekhez való eszközök, önborotvakészülékek stb. 5 A találmány abban van, hogy kis­feszültségű villamos izzólámpa foglalatát és fényszóróját a vele megvilágítandó eszközzel a szükséges irányokban be­állítható és célszerűen oldható kapcso-0 latba hozunk. így pl. a villamos izzó­lámpa foglalatával rugalmas béklyó lehet csuklósan összekötve, melyet a megvilá­gítandó munkahely szomszédságában a szerszám, műszer, eszköz vagy más eféle 5 nyeléhez erősítünk. A villamos izzó­lámpának a fényszórója útj an szorosan körülhatárolt területre árnyékmentesen irányított fénye a munkahelyet élesen megvilágítja és a munka elvégzéséhez 0 teljesen elegendő fényt szolgáltat akkor is, ha az a tér, amelyben a munkát végző egyén tartózkodik, egyébként teljesen sötétben is marad. Minthogy a pl. zseb­lámpaelemből vagy feszültségreduktor 5 közvetítésével, a nagyfeszültségű háló­zatból táplált kis izzólámpa áramfogyasz­tása rendkívül csekély, a találmány módot nyújt arra, hogy minimális költséggel tökéletesen kielégítő munka­helymegvilágítást érjünk el. 40 A mellékelt rajz a találmány szerinti szerkezetnek példaképem foganatosítási alakjait, illetőleg" alkalmazási módjait mutatja. Az 1. ábra a szerkezetet töltőtollszárra, a 45 2. ábra önborotvakészülékre, a 3. ábra fogorvosi fúróra felszerelve szemlélteti, a , 4. ábra a lámpát a megvilágítandó szerszámhoz, műszerhez, eszközhöz stb. 50 erősítő szerkezet egy foganatosítási alak­jának felülnézete, az 5. ábra a megerősítő szerkezet más foganatosítási alakjának felülnézete és a 6. ábra a megerősítő béklyó oldal- 55 nézete. A rajzon (1) a kisfeszültségű izzólámpa, mely csavarmenetes (2) részével a (3) fog­lalatba van csavarolva. A foglalatnak oldalt (4) szeme van, mely az (b) forgás- 60 csap felvételére való furatot tartalmazza. A forgáscsap a (6) béklyó (7) szemében kialakított, a (4) szem furatának meg­felelő furaton is átmegy. Az izzólámpá­hoz az áramot a (8) vezetékek juttatják, 65 melyek a (9) zsinórrá vagy kábellé lehet­nek egyesítve (1. ábra) és mélyek az áramforrással, tehát zseblámpaelemmel vagy transzformátoron (reduktoron) át a világítási hálózattal vannak összekötve. 70 A leírt szerelvényt a (6) béklyó révén a megvilágítandó eszközzel, szerszám-

Next

/
Thumbnails
Contents