119156. lajstromszámú szabadalom • Berendezés romlékony élelmiszerek szállítására

MAGYAR KIRÁLYI ^^^ ^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119156. SZÁM. XVIll/ü. (IV/e.) OSZTÁLY. — B. 6686. ALAPSZÁM. Berendezés romlékony élelmiszerek szállítására. Refrigeration Patents Limited cég, London. A bejelentés napja 1934. évi december hó 11-ike. A találmány berendezés olyan rom­lékony élelmiszerek szállítására, szigetelt tairtályokban, amelyeket szállítás közben nemcsak hűteni, hanem egyúttal konzer-5 válni is kell. Erre a célra már javaslatba hozták a szilárd szénsav használatát, de eddig áltálában igen bonyolult szerkeze­teket alkalmaztak, hogy az eljárás gaz­daságosságát biztosítsák. 10 Ezzel ellentétben a találmánnyal a ki­tűzött célt rendkívül egyszerű eszközök­kel érjük el. A találmány gyakorlati jelentőségét az a tény világítja meg, hogy bizonyos 15 áruknál, pl. friss húsnál, friss haliaknál és bizonyos hűtött, (fagyasztott) termé­keknél a szilárd szénsavból fejlődő szén­savgáz konzerváló hatása célszerűen oly mértékben értékesíthető, hogy pl. két 20 napig terjedő szállítási idő alatt is a hűtés mértéke másodrendű jelentőségűvé válik a szénsavgáz konzerváló hatásával szemben, aminek révén nagy megtaka­rítást érhetünk el szilárd szénsavban. 25 A találmány szerint erre a célra olyan segédeszközöket alkalmazunk, amelyek révén a szilárd szénsav elpárolgás! sebes­ségéit szállítókocsikban vagy szállítótar­tályokban a kívánatos mértékben szabá-30 lyozhatjuk, figyelemmel a|z előrelátható szállítási időtartamra, mimellett ezek a segédeszközök rendkívül egyszerűek és olcsók. így pl., ha azt kívánjuk, hogy egy bizonyos mennyiségű szilárd szénsav el-35 párolgása hosszabb időt igényeljen, mint akkor, ha azt valamely tartályban tel­jesen szabadon tennők ki a légkörnek, úgy szabályozó segédeszközként szigetelő anyagból, pl. kéregpapírosból vagy más­efféléből való egyszerű dobozt alkalmaz- 40 hatunk, amelynek, a kivánt elpárol­áásnajk megfelelően, többé-kevésbé nyit­ható és zárható nyílásai vannak, cél­szerűen a feneke és, a teteje közelében legalább az egyik oldalon. 45 Bizonyos esetekben azonban a szállítási időtartam annyira rövid, pl. 12 óra, hogy a szükséges mennyiségű szilárd szénsav nem párologna el, ha a fentemllített kéregpapírdobozt használnók, sőt még 50 akkor sem, ha a szilárd szénsavat zsineg­hálóban függesztenék fel a szállítótar­tányban. Ilyen esetekben a szilárd szénsavat jó hővezető anyagból, pl. alu­mínium,ból készült teknő,be tesszük, 55 amelyet az élelmiszertartánylmn úgy helyezünk el, hogy ezzel közvetlen érintkezésben áll, miáltal megnöveljük annak hatékony felületét és ennek kö­vetkeztében a szilárd szénsav párolgási 60 sebességét. A találmány egy további foganatosí­tási alakja lehetővé teszi, hogy a szilárd szénsav egyenletes párolgási sebességét biztosítsuk. Hogy ezt a körülményt, arra 65 hasznosíthassuk, hogy a szállítási idő egész tartama alatt a szállítótartályban állandóan egyenletes viszonyokat tart­sunk fenn, a szállítótartálynak nem csak szigeteitnek, hanem lehetőleg légzárónak 70 is kell lennie. Légzáró kifejezés alatt oly zárást értünk, melynél a tartányból a tajrtány belsejében uralkodó atmosz­ferikus belső nyomás esetén csakis diffúzió utján távoznak gázok. Nagyobb 75 nyomás esetén a tartány nem légzáró.

Next

/
Thumbnails
Contents