119135. lajstromszámú szabadalom • Berendezés textilszövetpályák gőzölésére és simítására, valamint avatására

MAÖYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119135. SZÁM. XI V/e. OSZTÁLY. — Ér. 8476. ALAPSZÁM. Berendezés textilszövetpályák gőzölésére és simítására, valamint avatására. Ernst Gessner Aktieng-esellscbaft cég1 , Aue (Erzgebirge). Pótszabadalom a 110.484 számú törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1937. évi augusztus hó 27-ike. Németországi elsőbbsége 1936. éri november hó 10-ike. A 110484. sz. törzsszabadalomban vé­dett berendezés további szervek járulé­kos alkalmazásával előnyösen hasznosít­ható a szövetnek ugyanabba a munka-5 folyamatba beiktatható avatására is. Szövetek avatása tudvalevőleg minden­kor előzetes nedvesítés alkalmazásával történik. Mivel a nedvesítési folyamat mindenkor alkalmazott módja a kapott 10 termék minőségére lényeges befolyású, a textilipar gyakorlatilag a nedvesítés­nek igen sokféle módját alkalmazza. Találmányunk a szövetpályát a gőzt átszívó dobhoz vezető velefutónak egy-15 oldalas nedvesítését javasolja, ami akként történhet, hegy a velefutó közel érintő­leges irányban folyadékba merülő henger­rel érintkezik, mielőtt a szövetpályát a velefutónak ez a hengerrel érintkező 80 oldala felveszi, mimellett a mindenkori nedvesítési fokot a folyadékba merülő henger kerületi sebességének szabályozá­sával beállíthatjuk. A nedvesség hártyájának a velefutó-25 ról a szövetpályába való átvitele a dob és a velefutó közé befogott szöveten a gőzöléssel és a gőz túltelítésével egy­idejűleg történik, ami a nedvesítés nagy­mérvű egyenletességét eredményezi és az 30 árunak anyagszerkezeti elváltozásokkal szembeni védelme szempontjából nagy­fontosságú. Ahhoz, hogy a veiefutón határozott nedvességi hártyát létesítsünk, elégséges, 35 ha a velefutót a folyadékba merülő hen­gerhez érintőlegesen, könnyedén, hozzá­fekvően vezetjük tova és a szövetpályát a dobhoz a velefutó nedvesített oldal­felületével tápláljuk. Az ekként nedvesített szövetnek a 40 szívódob elhagyása után való tovaveze­tése ismert moden tökéletesen fesztele­nült állapotban lécasztalon és ehhez csat­lakozóan egy vagy több lüszterezőtesten át történhet. 45 A rajzon a találmány foganatosítási példájának vázlata látható. Az (a) szívódob elé ágyazott (i1 ) szál-Jítóhenger alatt folyadékot tartalmazó (3) vályú van, melybe a (2) henger merül. 50 Ez a (h) velefutót az (a) dobra néző olda­lán érinti és ennekfolytán a (3) vályúból kiemelt folyadékréteget a (h) velefutó­nak átadja. A (2) nedvesítohengert a (h) velefutó 55 hajthatja, ez a hajtás azonban lépésen­ként is történhet úgy, hogy a (4) tengely körül lengethetően (5) emelőt alkalma­zunk, melynek szabad (6) görgővel el­látott vége az (i1 ) szállítóhengerre sze- 60 relt, lépcsős (7) keréken csúszik. A (2) nedvesítőhengerre (8) kilincs­kereket erősítünk, mellyel az (5) emelőn lengethető (9) kilincs kapcsolódik. A (2) nedvesítőhengert ily módon a (7, 5,8 és 65 9) részek a (h) velefutó járásával ellen­tétes értelemben lépésenként mozgatják. Önként értetődik, hogy a nedvesítő­szerkezet az ismertetett példától tetsző­legesen eltérően is kialakítható anélkül, 70 hogy ezzel a találmány lényege változnék. Szabadalmi igénypontok: 1. A 110484. sz. törzsszabadalom 3. igénypontjában védett berendezés to­vábbi foganatosítási alakja, jellemez- 75

Next

/
Thumbnails
Contents