119134. lajstromszámú szabadalom • Kifolyócsap, valamint hozzávaló cserélhető csapülés

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 119134. SZÁM. XXI/d. OSZTÁLY. — F. 8018. ALAPSZÁM. Kifolyócsap, valamint hozzávaló cserélhető csapülés. Facskó József szfőv. szerelő, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi május hó 5-ike. A forgalomban lévő csapoknál (bármely célúak és rendeltetésűek) az; elzáró szele­pet vivő orsószár akkor van a csapház­ban a legtöbb menetszámmal befogva, 5 mikor a csapot kinyitják. Ennek követ­keztében pedig akkor van a legkevesebb csavarmenet igénybevéve, mikor a csapot elzárják. E helyzetből származnak az ily csapoknál előforduló menet elkopások, 10 átszakadások stb. A találmány szerinti csapnál e hátrá­nyok ki vannak küszöbölve. A csap­szerkezet a célnak megfelelőbben van szerkesztve. A csap elzárásakor ugyanis 15 az orsószár a legtöbb menettel van be­csavarva s e megoldás bármely alakú vagy típusú csapra alkalmazható. A kiviteli példa, a mellékelt rajzon, két ábrában van bemutatva. Az 20 1- ábra keresztmetszet a záróhelyzet­ben, a 2. ábra pedig a nyitott helyzetbeni keresztmetszetet mutatja be. Az orsószár mindkét ábrában nézetben van be-26 mutatva. A találmány szerinti csap, célszerűen hengeralakú, szabványos csavarmenetű (1) csatlakozó hüvellyel, (2) fali peremes és (11) zárókupakos csapházzal és ehhez 30 csatlakozó, szabványos csavarmenetű, rézsútos helyzetű, sugárvezető (3) kifolyó nyílással van kialakítva. A hengeres csap­ház belső fala az (5) ütközőperemig csa­varmenet nélkül, a (6) ütközőperemen 35 túl pedig szabványos csavarmenettel van ellátva. A csavarmenetes szakaszba, (6a) tömítőkarika közbeiktatásával, (7) orsó­anya van csavarva. A (7) orsóanya alsó vége süllyesztett, belső (7a) ülésperemmel van ellátva, melyhez megfordítható, két- 40 oldalról használható, könnyen cserélhető, karimás peremű (8) csapülés illeszkedik. A (7a) perem felett pedig a (3) kifolyó­nyílással egybeeső (7b) nyílás van. A (7) orsóanyába, a (9) orsószár befogadására, 45 erős kivitelű balmenet van vágva, míg a (10) orsószár vezető becsavarására jobb­menet van. A (10) orsószárvezető (7d) kendertömítő közbeiktatásával van a (7) orsóanyába csavarva. A (9) orsószár- 50 hoz (9a) zárószelep csatlakozik, mely (9b) cserélhető tömítőkarika befogadására sze­leptányérszerűen van kialakítva. A (7) orsóanya külső csavarmenetes részére, (7c) tömítőkarika közbeiktatásá- í>& val, a (11) zárókupak van csavarva. A (9c) fogantyú jobbra csavarásakor (9) szeleporsó teljesen a balmenetes (7) orsóanyába csavarodik és egyidejűleg a (9a) szeleptányérbe foglalt (9b) tömítő- 60 karika tömítő felületének a (8) csap­üléshez való szorítása is megtörténik és e helyzet a víz folyásának elzárását a víz­nyomással azonos irányban létesíti. A találmány szerinti csap hengeres üregébe 65 a dugattyús (4) szelep van helyezve, melynek kúpos végződésében (4a) át­eresztőnyílások vannak. A (4) dugattyú­szelep, helyzeténél fogva, a víz folyását nem gátolja. Ha azonban valamely ok 70 miatt a csapfelsőrész kicsavarására van szükség, a betóduló víz nyomása a (4) szelepet az (5) peremhez szorítja s ezzel a vízzárást mindaddig a víz nyomása

Next

/
Thumbnails
Contents