119104. lajstromszámú szabadalom • Hámozó készülék

JTAGYAR KIRÁLYI ^^^^^ SZABADALMI BIEŐSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119104. SZÁM. XVIII/a. OSZTÁLY. — JT. 9878. ALAPSZÁM. Hámozó készülék. ifj. Hitdemann Ervin gépszerelő, Kispest. A bejelentés napja 1936. évi július hó 31-ike. A találmány hámozó készülék, mely bármily göröngyös hámozandó tárgy felületén való végig húzással egyenletes, gyors hámozást eredményez és a kéz be-5 piszkolódását vagy bevágását teljesen ki­küszöböli. Az oldalfalon lévő karomszerű kés, a hámozandó tárgyban lévő csirás vagy romlott részek kivájását teszi lehe­tővé. 10 A rajz a hámozó készülék példaképem kiviteli alakját mutatja. Az 1. ábra a hámozó távlati képe. 2. ábra a hámozó felülnézete. A hámozó készülék (1) fogója lapos 15 (szalag) anyag, mely így biztos fogást nyújt és keretet is alkot. A kés rend­szere mozgó, mely két tompaszögű (2) teknővel billen, ennek középpontjába rög­zített (3) tengelyen. E teknőbe áll a (4) kés és az (5) vezető, (6) a keretre erősített 20 karomszerű kés. Szabadalmi igények: 1. Hámozó készülék azzal jellemezve, hogy a (1) fogója keretet is alkot és (2) kés rendszere vezetővel ellátott 25 csuklós. 2. Az 1. igénypontban védett hámozó ké­szülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy oldalfalán rögzített (6) karom­szerű késsel van ellátva. 30 1 rajzlap melléklettel. - - Pallu nyomda. Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents