119101. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-aszkorbinsav előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 119101. SZÁM. J /K L OO 1 V/h 2. OSZTÁLY. — H. 9846. ALAPSZÁM. Eljárás 1-aszkorbinsav előállítására. F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft cég* Basel (Svájc), mint Dr. ing-. Reichstein Tadeus zürichi lakos jogutódja. 2. pótszabadalom a 112852. 1. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1936. évi június hó 16-ika. Svájci elsőbbsége 1935. évi június hó 18-ika. A 112852. lajstromszámú törzsszabada­lom szerint í-aszkorbinsavat úgy állítunk elő, hogy a 2-keto-l-gulonsavra, esetleges előzetes eleszterezés után enolezésre al-5 kalmas lúgos szereket hagyunk behatni és az így kapott terméket erős savakkal hozzuk össze. A törzsszabadalom leírása lúgos szerekként alkoholátokat és alkáli­amidokat említ. 10 Már most azt találtuk, hogy különösen előnyös a 2-keto-l-gulonsaveszterek át­alakítását alkoholos oldatban gyenge savak alkálisóival végezni. Ily módon az 1-aszkorbinsavat könnyebben, tisztábban 15 és jobb termelési hányaddal kapjuk meg, mint a törzsszabadalom szerint. 1. Példa: 20,8 rész 2-keto-l-gulonsavmetilesztert 300 rész metilalkoholban oldunk és 8,2 20 rész finoman porított nátriumbikarboná­tot adunk hozzá. Az oldatot alapos kava­rás közben, vízfürdőn, lassanként a metil­alkohol forráspontjáig hevítjük. A szén­savfejlődés már kb. 50°-on megkezdődik. 25 4 órai kavar᧠után az oldatot lehűtjük és a kivált aszkorbinsavas nátriumot le­szivatjuk. 18,6 rész aszkorbinsavas nát­riumot kapunk, vagyis az elméleti meny­nyiség 94%-át. Az anyalúgban vissza-30 maradt mennyiségeket sósavval meg­savanyítva, vákuumban begőzöljjgtetve és ezután alkohollal kivonatolva, mint aszkorbinsavat nyerhetjük vissza. Ter­mészetesen lehetséges az egész reakció­elegyet is sósavval megsavanyítani, a 35 metilalkoholt vákuumban lepárolni és az aszkorbinsav és kősó elegyéből előbbit a célnak megfelelő oldószerrel, pl. absz;olút alkohollal kivonatolni. 2. Példa: 40 104 rész 2-keto-l-gulonsavmetilesztert és 45 rész vízmentes nátriumacetátot 700 rész metanolban feloldunk. A víz­fürdőn való hevítéskor az aszkorbinsavas nátrium leválása nemsokára megkezdő- 45 dik. Egy idő múlva a leválás meglas­sabbodik, de 90%-on felüli kitermelést lehet elérni, ha a metanolt, mely némi ecetsavat ragad magával, lepároljuk, friss metanolt adunk hozzá és az egészet 50 tovább melegítjük. A feldolgozás az 1. példa szerint történik. Szabadalmi igénypont: A 112852. lajstromszámú szabadalom­ban védett, 1-aszkorbinsav előállítá- 55 sát célzó eljárás továbbfejlesztése, azzal jellemezve, hogy a 2-keto-l­gulonsaveszterek átalakítását alkoho­los oldatban, gyenge savak alkálisói­val végezzük és a levált asz;korbin- 60 savas alkálisókat erős savakkal asz­korbinsavvá alakítjuk át.

Next

/
Thumbnails
Contents