119095. lajstromszámú szabadalom • Hagyma-, zöldség- és gyümölcsaprító készülék

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119095. SZÁM. XVIII/a. OSZTÁLY. — _F. 8000. ALAPSZÁM. Hagyma, zöldség és gyümölcs aprító készülék. Dr. Fulöpp István Károly vállalkozó, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi április hó 21-ike. A hagyma felvágása, aprítása a, többi zöldség, mint a burgonya, sárgarépa, kalarábé, stb.-hez képest, aránytalanul több időt és munkát igényel. 5 A találmány célja és feladata, hogy ezt a hosszadalmas müveletet gyorsan és sza­bályosan, egy vagy két késvágással vé­gezhessük el aszerint, hogy a hagymát karikára vagy kockára akarjuk-e vágni. 10 A hagyma rétegekből áll, ha tehát a rétegekre merőlegesen, egymást derék­szögben keresztező vágásokat eszközlünk, akkor az a vágások távolságának megfe­lelő vastagságú darabokra hull szét. 15 A találmány egyik fontos alkatrészét a késsorozat, vagyis az egymás mellé erő­sített kések képezik, melyeket egymástól olyan távolságban illesztünk össze, amilyen vastagságura a hagymát vágni 20 akarjuk. Az összeillesztett kések egyik végét tengellyel csuklóba állítjuk, amely körül a késeket, a másik végén levő fogantyú segítségével, az eszkÖzlendő vágás irányában, félkörben fel- és le 25 mozgathatjuk. Másik fontos része a találmánynak a kések éle alatt és saját középpontja körül vízszintesein, szabadon ide-oda forgatható deszka vagy egyéb merev anyagú la-30 pocs'ka, kis tálca, melyre az aprítandó hagymát a kés alá helyezzük. A késsorozati lenyomásával a hagymát egy vágással, egyszerre vágjuk karikákra. Ha pedig a hagymát kockára akarjuk 35 aprítani, akkor az első vágás után a késeket felemeljük anélkül, hogy a hagy­mához nyúlnánk és ,a hagyma alatt levő lapocskát, kis tálcát 90°-kal elfordítjuk úgy, hogy a rajta levő és már karikára vágott hagyma az előbbi vágásirányra 40 keresztben feküdjék a tálcán. A kések újabb lenyomása után a hagyma kis koc­kákra darabolva hull szét. A hagyma alatti tálcát, lapocskát kö­zéppontja körül kézzel fordítjuk el a szó- 45 lébe alkalmazott fogantyúval. Az elfordí­tás önműködő megoldását mellőzni kell azért, meri; a felvágott hagymát a la­pocskával emeljük ki a felemelt kések alól. Az önműködő elfordítással a felvá- 50 gott hagyma kiemelése időveszteséggel és munkatöbblettel járna-A kések lenyomásával felvágott hagyma a késekhez tapad. A kések héza­gai közé fa, íém vagy más anyagú kés- 55 tisztítót alkalmazunk, ami egyúttal meg­akadályozza azt, hogy a kések a reájuk tapadt hagymát magukkal rántsák és így a hagyma a kések felemelése után is rendben fekszik a forgatható lapocskán. 60 Ennek a legegyszerűbb megoldása az, hogy a kések közé félkörbe hajlított drót, férni vagy más anyagú, könnyen a kések közé férő lemezeket teszünk, melyeknek mindkét végét szegecseléssel vagy csa- 65 varral a hagymavágó aljzatára erősít­jük. Ha e célra erős rugóacél lemezt használunk, akkor elegendő csak egyik végét erősíteni az aljzathoz. A félkörbe hajlított lemezek alapátmérője legalább 70 akkora, hogy a hagymatálca vagy la­pocska azon belül ide-oda mozgatható és

Next

/
Thumbnails
Contents