119055. lajstromszámú szabadalom • Reflektorral ellátott antenna nagyfrekvenciás adó- és vevőkészülékek számára

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 119055. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. — L. 7243. ALAPSZÁM. Reflektorral ellátott antenna nagyfrekvenciás adó- és vevőkészülékek számára. C. Lorenz Aktiengesellschaft, gyári cég Berliii-Tempelhof. A bejelentés napja 1936. évi december hó 30-ika. Németországi elsőbbsége 1936. évi február hó 12-ike. Hordozható nagyfrekvenciás adó- és vevőkészülékeknél, deciméteres- és centi­méteres hullámok használata ese tén, nehéz­ségek adódnak ki az antenna és a reflelt-5 tor elrendezésénél, minthogy ezek a leg­több esetben keretben vannak kifeszítve, mely aránylag sok helyet foglal él. A. találmány szerint az antennából és a reflektorból álló sugárzó alakzatot az an-10 terma bevezető vezetéke hordja. Mellékelt rajz a találmány szerinti el­rendezés példaképem alakját tünteti fel. Az 1. ábra a találmány vázlatos oldalné­zete. A 15 2. ábra vázlatos felülnézete. (A) jelöli az antennát, (R) a reflektort, mely ismert módon meghatározott távol­ságban van az (A) antennától, (L) az an­tenna bevezetővezetéke, mely a találmány 20 szerint egyidejűleg az (A, R) sugárzó alak­zat tartója, tehát e célra elég szilárd. Az (A) antenna és az (R) reflektor közötti távolság egyenlő V4 -el, ha \ jelenti a hul­lámhosszt. 25 Az (A) antennáknak példaképen fűrész­fogantenna alakja van (1. ábra). A vezetőket, amelyekből az antenna van összeállítva, az (J) szigetelődarabok tartják össze egy­mással, mielyek, pl. kerámiai anyagból 30 vagy egyéb nagyértékű szigetelőanyagból, pl. trolitulból valók. Az antenna a (P) pon­toknál az (L) vezetőkkel van összekötve. Az (R) reflektornak hasonló alakja és mérete van, mint az (A) antennának, de 85 az (L) vezetéktől el van szigetelve. E szigetelődarabok szintén (J)-vel vannak je­lölve. Az (L) vezeték ott, ahol az (S) adó­vagy vevőkészülékkel kötendő össze, du­gós érintő módjára van kiképezve, úgyhogy az (A, R) alakzat, egyetlen egy kézfogás- 40 sal az (S) készülékkel köthető össze, vagy attól elválasztható. Az antenna és reflektor végükön az (a) távolságtartócsapok révén, melyek szintén nagyértékű szigetelőanyagból, pl. kerámiai 45 anyagból valók, vannak kölcsönösen me­revítve. Szabadalmi igénypontok: 1. Reflektorral ellátott antenna nagyfrek­venciás adó- vagy vevőkészülékek szá- 50 mára, különösen deciméteres és centi­méteres hullámok használatánál, azzal jellemezve, hogy az antennából és re­flektorból álló sugárzó alakzatot az an­tennának a készülékkel összekötendő 55 bevezető vezetéke hordja. 2. Az 1. igénypont szerinti elrendezés ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy az antennát és a reflektort a bevezető vezeték egymástól meghatározott tá- 60 volságban tartja. 3. Az 1. igénypont szerinti elrendezés ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a sugárzó alakzat végein nagyértékű szigetelőanyagból való távolságtartó- 65 csapok vannak. 4. Az 1—3. igénypontok szerinti elrende­zés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a sugárzó alakzatot kizárólag az antenna bevezető vezetéke hordja. 70 5. Az 1. igénypont szerinti elrendezés ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy az antenna bevezető vezetékének du­^ós érintkezője van, mellyel a készülék­kel köthető össze. 75 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents