119037. lajstromszámú szabadalom • Melltartó

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEI RAS 119037. SZÁM. I/e. OSZTÁLY. — B. 13739. ALAPSZÁM. Melltartó. Balázs Ferencné, szül. Molnár Irén varrónő, Szolnok. A bejelentés napja 1937. évi március hó 4-ike. A találmány előnye a már forgalomban levő melltartókkal szemben, hogy a melle­ket alátámasztva a felsőrészt teljesen sza­badon hagyva, azt nem lapítja le, hanem 5 csak tartja, miáltal legjobban megközelíti a természetes mellformát. Viselése ké­nyelmes, mert kétoldalt szabályozható gumirész van, ami tetszés szerint beállít­ható. Újszerű előlgombolási megoldása 10 lehetővé teszi, hogy a melltartót segítség nélkül is fel lehet venni. Az egész mell­tartó erős fehérnemű selyemből, organ­tinra többször rátűzve készül, hogy jó tartása legyen. Vállpántja egyharmad 15 részén kétfelé válik, miáltal csak tartja a rágombolt alsórlászt és nem szorítja. Az 1. és 2. ábra a melltartó két elülső részét, a 3. ábra a melltartó hátrészét és a 20 4. ábra a vállpántokat tünteti fel. A melltartó (1) sarkából kiinduló (2) gomblyukas pántot rágomboljuk a mell­tartó (3) sarkára varrt gombra. Ugyan így a <4) sarokból kiinduló (5) pántot a 25 (6) sarokra varrt gombra. A (9) hátrész két végén két-két (7) gomblynk van, me­lyen át van bujtatva a (8) gumiszalag, mely szabályozhatóan beállítható. E sza­lagokat összeerősítjük a mellső részek sza­bad (10) sarkaival. A hátrészen, levő (11) 80 és (12) gombokra gomboljuk a (13) és (14) vállpántok (15), illetőleg (16) sarkait, míg a vállpántok (17), illetőleg (18) sarkok gomblyukai a mellsőrész (1) és (10), illető­leg (3) és (10) sarkaira varrt gombokra 35 gombolódnak. Az 5. ábra az összeállított melltartót elölnézetben, a 6. ábra oldalnézetben mu­tatja. Szabadalmi igény: 40 Melltartó, melyet az jellemez, hogy a keb­leket csak alul alátámasztó két mellső részét gombolással vagy más oldható rögzítővel felerősített pántok tartják össze, míg a mellső részek szabad vé­geit a hátrésszel beállítható hosszú­ságú rugalmas oldalszalagok, valamint villás elágazású oldhatóan, például fel­gombolással rögzített vállpántok kötik össze. 45 2 rajzláp melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents