119019. lajstromszámú szabadalom • Folyadékelgőzölögtető altatókészülékekhez

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÓSÁ© SZABADALMI LÉTRÁS 119019. SZÁM. VII/ e. OSZTÁLY. - M. 11048. ALAPSZÁM. Folyadékelgőzölögtetó' altatókészülékekhez. Masznyik Ernő dr. orvos, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi június hó 17-ike. Az orvosi gyakorlatban használatos altatókészülékek a folyékony altató-, illetve bódítószert, pl. étert, elgőzösítik. Az előállított gőzök azután a narkotizá-5 landó egyén légzőszerveihez áramolnak. Az altatókészülékek célirányos alkalmaz­hatásához szükséges, hogy az altatószer gőzei az orvosi előírás szerinti mennyi­ségben fejlődjenek és vezettessenek el. 10 A mennyiség az időegységre, vagyis 1 percre van vonatkoztatva. Az is szük­séges, hogy ez a mennyiség az orvosi beavatkozás időtartama alatt változtat­ható és illetve szabályozható legyen. Az 15 elgőzösítés az altatókés-zülék fűtött el­gőzölgtető kamrájában történik, pl. fű­tött tölteléktesteken vagy lemezeken. Az altatószer a készüléknek beállítható csepp­számlálóval ellátott folyadéktartányából 20 cseppenként hull az elgőzösítőbe, ahol az érkező cseppek úgyszólván pillanat­szerűleg elgőzölögnek és — esetleg az elgőzösítő kamrába bevezetett levegővel keverten — hajlékony csövön kivezetve, 26 rendeltetési helyükre áramolnak. Miután a cseppek a fűtés hatására pillanatszerűen gőzölögnek el, a gőzfejlődés tulaj don -képen nem pontosan egyenletes, hanem a cseppek érkezésének egymásutánja sze-30 rint löketszerűen megy végbe. Ha a csep­pek gyorsan következnek egymásra, a löketek gyakorlatilag egymásba folynak, vagyis a gőzfejlődés gyakorlatilag egyen­letesnektekinthető. Ez az eset pl. éternek 35 altatószerként való alkalmazásakor, ami­kor viszonylag nagy az elgőzölögtetendő mennyiség, úgyhogy a szükséges éter­mennyiségből kiadódó percenkénti csepp­szám nagy, tehát a gőzfejlődés gyakor­latilag egyenletesnek vehető. Más a hely- 40 zet etilkloridnak alkalmazása esetén. Etilkloridból ugyanis lényegesen kisebb mennyiséget kell és szabad használni, mint éterből, ennélfogva a percenként kiadódó cseppszám is lényegesen kisebb. 45 Ehhez képest a gőztermelés löketszerű, vagyis egyenlőtlen, mert az eddigi készü­lékekben egy-egy csepp lehullásakor azon­nal elgőzösödik, viszont két egymásra következő csepp lehullása közötti időben 50 gőz nem fejlődik. így tehát, a cseppek hullása szerint, időnként nagyobb és időnként kisebb mennyiségű gőz áramlik a beteghez. Miután az etilkloridnak az a mennyisége, amely az altatáshoz szük- 55 séges és az a mennyiség, amely már meg nem engedhetően veszedelmes, egymás­hoz viszonylag közel esnek, etilkloridnak altatószerként való használata esetén különösen fontos, hogy ennek gőzei pon- 60 tosan beszabályozott mennyiségben és egyenletes áramban jussanak rendeltetési helyükre. Fokozottan fontos ez az altatás kezdeti szakában, amikor csupán az altatószer legkisebb adagját szabad a 65 beteghez vezetni; az ingadozások tehát, különösen felfelé, veszélyesek, de egyéb­ként sem kívánatos mellékhatásokat válthatnak ki. Az efféle jelenségek fellépte volt az oka, amiért az orvosi gyakorlat 70 az eddigi altatókészülékeket, különösen hosszabb ideig tartó altatásokhoz alig alkalmazta, ha altatószerként etilkloridra volt szükség. A találmány szerinti készülék biztosítja, 75 hogy még percenkénti nagyon kis csepp-

Next

/
Thumbnails
Contents