118917. lajstromszámú szabadalom • Oxigénelosztó légzési védőkészülékekhez

MAGYAR KIRÁLYI #ESg|J| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118917. SZÁM. XVILI/B. OSZTÁLY. — D. 4919. ALAPSZÁM. Oxigénelosztó légzési védőkészülékekhez. Dr. Drftger Ottó Heinrich, mérnök és kereskedő Lübeck-ben. A bejelentés napja 1937. évi május hó 25-ike. A találmány légzési védőkészülékekhez való oxigénelosztódarab és a lényege abban van, hogy a nyomáscsökkentő szelep és a járulékos oxigén tüdővezérelte 5 szelepe olyan közös csatorna végein helyezkednek el, melybe a nagynyomású oxigén tápvezetéke oldalt torkol. A találmány előnyös foganatosítása szerint a járulékos oxigén tüdővezérelte 10 szelepe oly alakítású, hogy egyúttal kézzel működtetett nyomógombnak is használható. A találmány további előnyös foganato­sítási alakját a mind a nyomáscsökkentő-15 szelep záródugaszára, mint a nyomó­gombszelep záródugaszára is ható, a közös csatornában elhelyezett rugó jel­lemzi. A szeleptányérok (záródugaszok) a 20 találmány szerint az oxigénnyomás elle­nében rugó hatása vagy kézzel való működtetés révén pecek közvetítésével nyithatók, a nyomáscsökkentőszelep és a nyomógombszelep üléseit továbbá elő-25 nyösen kicserélhetően építjük be. A találmány további előnyös fogana­tosítását az jellemzi, hogy az állandó adagolástól érkező oxigénhez való csa­torna és az egyúttal mind tüdőautomatá-80 nak, mind nyomógombnak is használható oxigéntápszeleptől érkező oxigénhez való csatorna közös csatorna alakjában a lég­zési zacskóba torkol. A találmány szerint továbbá az említett közös csatornába, 35 a légzési zacskóba nyúló és a tüdő­vezérelte önműködő emelő támasztékát alkotó csövet csavarolhatunk. A találmány célszerű foganatosítása szerint előnyös, ha a vezérlőemelő csukló útján egymással összekötött két részből 40 áll, amelyek közül az egyik emelőrész a légzési zacskóra van erősítve és ennek összecsukódásakor a másik, a szelepházon forgathatóan ágyazott emelőrészen lévő nyelvhez támaszkodik akként, hogy ezt 45. a másik emelőrészt magával viszi és ezzel az oxigénszelepet nyitja. Emellett a szelepházon forgathatóan ágyazott emelő­rész forgáspontján túlmenően hosszabbí­tott lehet akként, hogy az oxigéntáp- 50 szelep nyitásához e hosszabbított részre kifejtett nyomás révén is használható. Ehhez a szerkezethez továbbá a talál­mány szerint vezetékekben, előnyösen a szelepházon lévő vezetékekben elcsúsz- 55, tatható, fejjel ellátott, rugó hatása alatt álló, kézzel az emelőrész hosszabbításához szorítható és ezzel az oxigéntápszelepet nyitó rudat is alkalmazhatunk. A rajzon a találmány néhány foganaté- 60 sítási példájának vázlata látható. Az 1. ábra az új oxigénelosztódarab függő­leges metszete élőiről nézve, a 2. ábra az 1. ábrához tartozó oldalnézet, mely egy-egy részletet metszetben mutat, a 3. ábra a tüdővezérelte, önműködő emelő elhelyezését mutatja, a 4. ábrán a nyomógombszelepet működ­tető rúd elrendezése látható, az 70 5. ábra pedig a 2. ábrának megfelelő, részben metszett nézet, mely a légzési zacskóval való kapcsolatot is mutatja.

Next

/
Thumbnails
Contents